myNotlar Logo

Array dizisinin bir bölümünün değiştirilmesi


Internet Explorer Firefox Opera

Bu örnek, Array dizisi elemanlarının bir bölümünün nasıl silinerek-değiştirileceğini göstermektedir.

Bir Array dizisinin belirtilen aralığındaki elemanlarının silinerek değiştirilmesi Array.splice() metodu ile sağlanmaktadır. Array.splice() metodu, dizi içindeki başlangıç ve değişecek eleman miktarı ile birlikte yeni elemanları parametre olarak alıp, sildiği elemanları bir Array olarak geri döndürür.

Aşağıdaki örnek, 6 elemanlı bir Array dizisinin ilk 3 elemanın Array.splice() metodu kullanılarak değiştirilmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript">
	var ornekDizi = ['sıfır', 'bir', 'iki', 'üç', 'dört', 'beş'];
	
	document.write("<b>Array : </b>" + ornekDizi.join(" + ") + "<br/>" );
	
	var Cikanlar = ornekDizi.splice(0, 3, "<b>Zero</b>", "<b>One</b>", "<b>Two</b>");
	
	document.write("<b>Sonuç : </b>" + ornekDizi.join(" + ") + "<br/>" );
	document.write("<b>Silinenler : </b>" + Cikanlar.join(" + ") + "<br/>" );
</script>
Canlı Sonuç

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |