myNotlar Logo

Array dizi elemanlarını String tipine çevirmek


Internet Explorer Firefox Opera

Bu örnek, Array dizisi içeriğinin nasıl String olarak alınacağını göstermektedir.

Bir Array dizisi içindeki genelde String ve Number tipindeki elemanların String olarak alınması Array.join metodu ile sağlanmaktadır. Array.join metodu, dizi içeriğini değiştirmeden tüm elemanları yan yana dizip, aralarına virgül ekleyerek tek bir String olarak geri döndürür. Herhangi bir parametre girilmesi durumunda girilen parametreyi elemanların arasına ekleyerek geri döndürür.

Aşağıdaki örnek, dizi elemanlarının Array.join metodu ile aralarına isteğe bağlı ayraç eklenerek String tipine dönüştürülmesini göstermektedir.

Lütfen bir ayırıcı giriniz : 
<input type="text" id="ornekGiris" value=" + " />
<br/>
<input type="button" value="Göster" onClick="diziGoster()" />

<p id="ornekSonuc">
</p>

<script type="text/javascript">
var ornekDizi = ['A', 'B', 'C', 'Ç', 'D', 'E', 'F', 'G', 'Ğ'];

function diziGoster()
{
	var ayirici = document.getElementById("ornekGiris").value;
	
	document.getElementById("ornekSonuc").innerHTML = ornekDizi.join(ayirici);
}
</script>
Test Edin
Lütfen bir ayırıcı giriniz :


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |