myNotlar Logo

Array dizisi elemanlarının dizilişini ters çevirmek


Internet Explorer Firefox Opera

Bu örnek, Array dizisi elemanlarının, ilk değer sona, son değer başa gelecek şekilde yerlerinin nasıl değiştirileceğini göstermektedir.

Bir Array nesne dizisi elemanlarının ters çevrilmesi Array.reverse metodu ile sağlanmaktadır. Array.reverse metodu, dizi içindeki elemanların baştaki sona, sondaki başa gelecek şekilde yerlerinin değiştirilmesini sağlar. Örneğin 1,2,3, ... 10 şeklindeki bir dizi, 10,9,8, ... 1 şekline dönüşür.

Aşağıdaki örnek, A-Ğ arası harfleri içeren bir dizinin Array.reverse() metodu ile ters çevrilmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript">
	var ornekDizi = ['A', 'B', 'C', 'Ç', 'D', 'E', 'F', 'G', 'Ğ'];
			
	document.write( "Asıl Hali : <b>" + ornekDizi.join(" - ") + "</b><br/>" );
	
	ornekDizi.reverse();
	
	document.write( "Son Hali : <b>" + ornekDizi.join(" - ") + "</b><br/>" );
</script>
Canlı Sonuç

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar |