myNotlar Logo

Array dizisi sonuna yeni eleman eklemek


Internet Explorer Firefox Opera

Bu örnek, Array dizisi sonuna nasıl yeni eleman ekleneceğini göstermektedir.

Bir Array nesne dizisi sonuna yeni eleman ekleme işlemi Array.push metodu ile sağlanmaktadır. Bu metod, parametre olarak aldığı bir veya daha fazla değeri otomatik olarak dizinin sonuna ekler.

Aşağıdaki örnek, kullanıcının girdiği değerlerin Array.push metodu ile diziye eklenmesini göstermektedir.

Lütfen, diziye eklemek için bir değer giriniz : 
<input type="text" id="ornekGiris" value="mynotlar.com"/>
<br/>
<input type="button" value="Array Dizisine Ekle" onClick="diziyeEkle()" />

<p id="ornekSonuc">
</p>

<script type="text/javascript">

var ornekDizi = new Array();

function diziyeEkle()
{
	var deger = document.getElementById("ornekGiris").value;
	ornekDizi.push(deger);
	
	document.getElementById("ornekSonuc").innerHTML = ornekDizi.join(" + ");
}

</script>
Test Edin
Lütfen, diziye eklemek için bir değer giriniz :


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |