myNotlar Logo

Array dizisinin başına yeni eleman eklemek


Internet Explorer Firefox Opera

Bu örnek, Array dizisi başına nasıl yeni eleman ekleneceğini göstermektedir.

Bir Array dizisi başına yeni eleman ekleme işlemi Array.unshift metodu ile sağlanmaktadır. Array.unshift metodu, parametre olarak aldığı bir veya daha fazla değeri, diziyi başından itibaren eklenecek eleman kadar kaydırarak, dizinin başına ekler.

Aşağıdaki örnek, isteğe bağlı değerlerin Array.unshift metodu ile dizinin başına eklenmesini göstermektedir.

Lütfen, dizinin başına eklenecek bir değer giriniz : 
<input type="text" id="ornekGiris" value="mynotlar.com"/>
<br/>
<input type="button" value="Dizinin Başına Ekle" onClick="diziyeEkle()" />

<p id="ornekSonuc">
</p>

<script type="text/javascript">

var ornekDizi = new Array();

function diziyeEkle()
{
    var deger = document.getElementById("ornekGiris").value;
    ornekDizi.unshift(deger);
    
    document.getElementById("ornekSonuc").innerHTML = ornekDizi.join(" + ");
}

</script>
Test Edin
Lütfen, dizinin başına eklenecek bir değer giriniz :


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |