myNotlar Logo

Array dizisindeki ilk elemanı almak-çıkarmak


Internet Explorer Firefox Opera

Bu örnek, Array dizisinde baştaki elemanın nasıl alınacağını göstermektedir.

Bir Array nesne dizisi içindeki ilk elemanın alınma işlemi Array.shift metodu ile sağlanmaktadır. Bu metod, herhangi bir parametre almadan, dizinin başındaki elemanı silip diziden çıkartarak geri döndürür.

Aşağıdaki örnek, 1-4 arası rakamların Almanca yazılışlarını içeren bir Array dizisinde Array.shift metodunun uygulanmasını göstermektedir. shift metodu her uygulandığında birinci rakam silinerek-alınacak ve Array boyu 1 azalacaktır.

<input type="button" value="Array.shift Uygula" onClick="ilkSil()" />
<input type="button" value="Örneği Sıfırla" onClick="ornekSifirla()" />

<div id="ornekCerceve">

</div>

<script type="text/javascript">

var ornekArray;
var ornekKap;

function diziGoster(alinan)
{
  var sonuc = "<hr/><b>Alınan : </b>" + alinan + "<br/>";
  var sonHal = "<b>Kalan : </b>" + ornekArray.join(" + ") + "<br/>";
  
  ornekKap.innerHTML = ornekKap.innerHTML + sonuc + sonHal;
}

function ilkSil()
{
  silinen = ornekArray.shift();
  diziGoster(silinen);
}

function ornekSifirla()
{
  ornekArray = ["eins", "zwei", "drei", "vier"];
  ornekKap = document.getElementById("ornekCerceve");
  
  ornekKap.innerHTML = ornekArray.join(" + ") + "<br/>";
}

ornekSifirla();
</script>
Test Edin
eins + zwei + drei + vier

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |