myNotlar Logo

Sayfa Çıkış Mesajı


Internet Explorer Firefox Opera

Bu örnek, ziyaretçinin/kullanıcının her hangi bir yolla sayfadan ayrıldığı veya sayfayı kapattığı zaman bir mesaj gösterilmesinin veya fonksiyon çalıştırılmasının nasıl yapılacağını göstermektedir.

Sayfa kapanmasını kontrol etmek için JavaScript onunload olay tutucusu (event handler) kullanılmaktadır. onunload olayı, sayfa kapanmadan hemen önce tetiklenerek kendisine bağlanmış olay dinleyici fonksiyonları çağırır. onunload olayının tetiklenmesi için illaki sayfanın kapatılması gerekli değildir. Herhangi bir linke tıklanıp başka sayfaya yönlendirildiği zaman da olay tetiklenecektir. Örneğin, bu sayfayı tarayıcının tazele (refresh) butonu ile yenilediğiniz zaman uyarıyı görebilirsiniz.

Aşağıdaki örnek, window.onunload olay tutucusuna islemYap isimli bir metod eklenerek sayfadan çıkışta alert metodu ile mesaj gösterilmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript">

function islemYap() {
    alert("Güle Güle!");
}

window.onunload = islemYap;

</script>
Test Edin
Betiği test etmek için tarayıcının tazele (refresh) butonuna basarak sayfayı tazeleyebilirsiniz.

Örnekte kullanılan, "window.onunload = islemYap" gibi bir HTML 4 ataması, sadece tek bir fonksiyonu kontrol edebilmektedir. Eğer, daha fazla fonksiyonun çalıştırılması isteniyorsa addEventListener ve/veya attachEvent metodları kullanılarak fonksiyonlar tek tek belirtilmelidir.


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |