myNotlar Logo

Tarayıcıdaki Kurulu Eklentilerin Öğrenilmesi


Internet Explorer Firefox Opera

Bu örnek, tarayıcıdaki kurulu eklentilerin nasıl öğrenileceğini göstermektedir.

Bir tarayıcıdaki QuickTime, Office Plugin, Flash ve Java gibi eklentilerin (plugins) bulunması JavaScript window nesnesinin alt nesnesi olan navigator nesnesinin plugins özelliği ile sağlanmaktadır. navigator.plugins özelliği tarayıcıdaki kurulu olan bütün eklentileri bir PluginArray nesne listesi olarak döndürür.

Aşağıdaki örnek, güncel tarayıcıda kurulu olan tüm eklentilerin navigator.plugins özelliği ile alınarak sayfaya yazdırılmasını göstermektedir.

<script type="text/javascript">

function hucreYap(icerik)
{
  var yeni = document.createElement("td");
  yeni.innerHTML = icerik;
  yeni.style.border = "solid 1px #404040";
  return yeni;
}
function satirYap(hucreler)
{
  var yeni = document.createElement("tr");
  for(i = 0; i < hucreler.length;i++)
    yeni.appendChild(hucreler[i]);
    return yeni;    
}
function Listele()
{
  var tablo = document.getElementById("eklentiTablo");
  var govde = document.createElement("tbody")
  
  eklentiler = window.navigator.plugins;
  hucreler = new Array(5);
  
  for(a = 0; a < eklentiler.length;a++)
  {
    hucreler[0] = hucreYap( a+1 );
    hucreler[1] = hucreYap( eklentiler[a].name );
    hucreler[2] = hucreYap( eklentiler[a].length );
    hucreler[3] = hucreYap( eklentiler[a].filename );
    hucreler[4] = hucreYap( eklentiler[a].description );
    
    govde.appendChild(satirYap(hucreler));
  }  
  tablo.appendChild(govde);
  alert("Tarayıcınızda toplam " + eklentiler.length + " eklenti bulundu.");  
}
</script>

<input type="button" value="Eklentileri Listele" onClick="Listele()" />

<style type="text/css">
#eklentiTablo {
  border-collapse:collapse;
}
#eklentiTablo thead {
  background-color:#404040;
  color:white;
  font-weight:bold;
}
#eklentiCerceve {
  max-height:400px;
  overflow:auto;
}
</style>

<div id="eklentiCerceve">
<table id="eklentiTablo">
<thead>
  <tr><td>Sıra</td><td>Adı</td><td>Boyu</td>
  <td>Dosya Adı</td><td id="ornekHucre">Açıklama</td></tr>
</thead>
</table>
</div>

Örnek, üç fonksiyondan oluşmaktadır. İlk fonksiyon olan hucreYap() fonksiyonu, içeriği belirtilerek yeni bir HTML TD Elementi oluşturulmasını sağlar. İkinci fonksiyon olan satirYap(), hucreYap() ile oluşturulan hücreleri parametre olarak alarak yeni bir HTML TR Elementi oluşturulmasını sağlar. Listele() fonksiyonu ise navigator.plugins özelliği ile tarayıcı eklentilerini alıp bu fonksiyonları kullanarak tablo oluşturulmasını sağlar.

Test Edin
SıraAdıBoyuDosya AdıAçıklama

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |