myNotlar Logo
|

String Örnekleri

|

Bu bölümde, JavaScript String ile ilgili işlemlerin nasıl yapıldığı ile ilgili JavaScript Örnekleri ve Kodları bulunmaktadır.

 • Düzenli ifadenin String içinde eşleştiği konumun öğrenilmesi

  Bu örnek, bir düzenli ifadenin string içinde eşleştiği konumun nasıl öğrenileceğini göstermektedir. Bir String içinde uygulanan düzenli ifadenin eşleştiği pozisyonun bulunması JavaScript String.search() metodu ile sağlanmaktadır. Bu metod, belirtile

 • E-posta Geçerlilik Kontrolü

  Bu betik, ziyaretçinin/kullanıcının girdiği bir e-posta adresinin geçerlilik kontrolünün nasıl yapılacağını göstermektedir. Bir e-posta (e-mail) adresinin yapısı RFC 2822 standartı ile tanımlanmıştır. RFC 2822 standartı geniş bir konu olduğu için üz

 • String birleştirme

  Bu örnek, karakter katarlarının (String) nasıl birleştirileceğini göstermektedir. JavaScript dahilinde iki türlü String birleştime yöntemi bulunmaktadır. İlk yöntem toplama operatörü kullanılarak birleştirmedir. Bu şekilde birleştirme String değerle

 • String içinde aranan kelimenin son bulunduğu konumun alınması

  Bu örnek, bir String içinde aranan alt String değerinin son bulunduğu konumun nasıl öğrenileceğini göstermektedir. Bir karakter katarı içinde alt String araması yapılarak son bulunduğu konumun öğrenilmesi JavaScript String.lastIndexOf() metodu ile s

 • String içinde belirtilen konumdaki harfin alınması

  Bu örnek, bir String içinde, belirtilen konumdaki bir karakterin (harfin) nasıl alınacağını göstermektedir. Bir karakter katarı içindeki belirtilen pozisyondaki bir harfin alınması JavaScript String.charAt() metodu ile sağlanmaktadır. charAt() metod

 • String içinde düzenli ifadenin uygulanması

  Bu bölümde, bir String içinde düzenli ifadelerin nasıl uygulanacağı gösterilmektedir. Bir karakter katarında düzenli ifadenin uygulanması JavaScript String.match() metodu ile sağlanmaktadır. Bu metot parametre olarak aldığı düzenli ifadeyi, çağrıldı

 • String içinde kelime aramak ve konumunun tespiti

  Bu örnek, String içinde bir alt String araması yaparak bulunduğu konumun nasıl öğrenileceğini göstermektedir. String içinde bir kelime araması yaparak bulunduğu konumun öğrenilmesi JavaScript String.indexOf() metodu ile sağlanmaktadır. Bu metod aran

 • String içindeki bir karakterin unicode değerinin alınması

  Bu örnek, karakter katarı (String) içinde, belirtilen konumdaki karakterin unicode değerinin nasıl alınacağını göstermektedir. Karakter katarı içinde belirtilen pozisyondaki bir karakterin unicode değerinin alınması JavaScript String.charCodeAt meto

 • String içindeki bir kelimenin değiştirilmesi

  Bu örnek, bir karakter katarı (String) içindeki bir kelimenin nasıl değiştirileceğini göstermektedir. String içinde bir kelime veya düzenli ifadeye uyan bölümün değiştirilmesi JavaScript String.replace() metodu ile sağlanmaktadır. Bu metot, ilk olar

 • String içindeki karakterlerin bir bölümünün alınması

  Bu örnek, bir String içindeki karakterlerin başlangıç ve bitiş konumu belirtilen bölümünün nasıl alınacağını göstermektedir. Bir karakter katarı içindeki karakterlerin belirtilen bir bölümünün alınması JavaScript String.slice() ve String.substring()

 • String içindeki karakterlerin büyük veya küçük harfe dönüştürülmesi

  Bu örnek, bir String içindeki harflerin nasıl büyük veya küçük harfe çevrileceğini göstermektedir. Bir String içindeki karakterlerin büyük veya küçük harfe çevrilmesi için JavaScript String nesnesinin toLowerCase() ve toUpperCase() metodları kullanı

 • String içindeki kelimeleri bölmek

  Bu örnek, bir String içindeki karakterlerin belirtilen bir ayırıcı karaktere/harfe göre nasıl kelimelere bölündüğünü göstermektedir. Bir karakter katarının ayırıcı bir karakter belirtilerek kelimelere ayrılması JavaScript String.split() metodu ile s

 • String içinden belli miktarda karakterin alınması

  Bu örnek, bir String içinde belirtilen konumdan itibaren belli miktarda karakterin nasıl alınacağını göstermektedir. Bir karakter katarı içinden belli miktarda karakter alınması JavaScript String.substr() metodu ile sağlanmaktadır. Bu metod başlangı

 • String Sayıya Dönüştürmek (StrToInt - StrToFloat)

  Bu örnek, bir rakam gösterimi içeren karakter katarının (String) nasıl sayıya çevrileceğini göstermektedir. Bir kayar noktalı (Float) veya tam sayı (Integer) gösterimi içeren String değerinin sayıya dönüştürülmesi JavaScript parseInt ve parseFloat m

 • Unicode - String dönüşümü

  Bu örnek, bir tamsayı unicode değerinin String tipine nasıl dönüştürüleceğini göstermektedir. Tamsayı unicode değerlerinin String tipine dönüştürülmesi JavaScript String.fromCharCode() metodu ile sağlanmaktadır. Bu metot, bir veya daha fazla sayıda


  Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
  E-Posta : [email protected]

  | Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |