myNotlar Logo

String birleştirme


Internet Explorer Firefox Opera

Bu örnek, karakter katarlarının (String) nasıl birleştirileceğini göstermektedir.

JavaScript dahilinde iki türlü String birleştime yöntemi bulunmaktadır. İlk yöntem toplama operatörü kullanılarak birleştirmedir. Bu şekilde birleştirme String değerleri veya değişkenleri arasına '+' operatörü eklenerek sağlanır. İkinci yöntem ise String.concat metodunun kullanımıdır. Bu metot birleştirilecek ikinci veya daha fazla miktarda String değerini parametre olarak alarak çağrıldığı String nesnesi değeri ile birleştirilmesini sağlar.

Aşağıdaki örnek, '+' artı operatörü ve concat() metodunun kullanımını göstermektedir.

<script type="text/javascript">

var str1 = "www"
var str2 = "mynotlar"
var str3 = "com"

document.write(str1 + "." + str2 + "." + str3 + "<br/>")

document.write( str1.concat(".", str2, ".", str3, "<br/>") )

</script>
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |