myNotlar Logo

String içinde aranan kelimenin son bulunduğu konumun alınması


Internet Explorer Firefox Opera

Bu örnek, bir String içinde aranan alt String değerinin son bulunduğu konumun nasıl öğrenileceğini göstermektedir.

Bir karakter katarı içinde alt String araması yapılarak son bulunduğu konumun öğrenilmesi JavaScript String.lastIndexOf() metodu ile sağlanmaktadır. Bu metot, parametre olarak aldığı aranacak String değerinin çağrıldığı String içindeki son bulunduğu konumun tam sayı değerini verir.

Aşağıdaki örnek, lastIndexOf metodu ile input=text (textbox) girişine girilen karakter katarı içinde kelime araması yapılarak son bulunduğu konumun öğrenilmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript">
function sonKonumBul()
{
	var katar = document.getElementById("ornekKatGiris").value;
	var aranan = document.getElementById("ornekKelGiris").value;
	
	var sonuc = katar.lastIndexOf(aranan);
	
	if(sonuc != -1)	
		alert("\"" + aranan + "\" kelimesinin son bulunduğu konum : " + sonuc);	
	else
		alert("\"" + aranan + "\" kelimesi bulunamadı.");
}
</script>
<p>Karakter Katarı : 
<input type="text" id="ornekKatGiris" value="aa bb cc aa bb cc" /></p>
<p>Aranacak String : 
<input type="text" id="ornekKelGiris" value="aa" /></p>
<input type="button" value="Son Bulunduğu Konumu Göster" onClick="sonKonumBul()" />
Test Edin

Karakter Katarı :

Aranacak String :

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |