myNotlar Logo

String içinde düzenli ifadenin uygulanması


Internet Explorer Firefox Opera

Bu bölümde, bir String içinde düzenli ifadelerin nasıl uygulanacağı gösterilmektedir.

Bir karakter katarında düzenli ifadenin uygulanması JavaScript String.match() metodu ile sağlanmaktadır. Bu metot parametre olarak aldığı düzenli ifadeyi, çağrıldığı String içinde uygulayarak birden fazla sonucu bir Array olarak döndürür.

Aşağıdaki örnek, "http://www.mynotlar.com" adresini içeren karakter katarı (String) içindeki global alan adı uzantısının alınmasını göstermektedir.

<script type="text/javascript">
function duzenli_uzanti()
{
	var katar = "http://www.mynotlar.com"
	var duzenli = /\.\w\w\w$/g;
	
	var sonuc = katar.match(duzenli);
	
	alert(sonuc[0]);
}
</script>

<input type="button" value="Alan Adı Uzantısını Göster" onClick="duzenli_uzanti()" />
Test Edin

Aşağıdaki örnek, "http://www.mynotlar.com/html_dom/default.aspx" adresini içeren karakter katarı (String) içindeki dosya adının öğrenilmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript">
function duzenli_dosyaadi()
{
	var katar = "http://www.mynotlar.com/html_dom/default.aspx"
	var duzenli = /(\w+).aspx/g;
	
	var sonuc = katar.match(duzenli);
	
	alert(sonuc[0]);
}
</script>

<input type="button" value="Dosya Adını Göster" onClick="duzenli_dosyaadi()" />
Test Edin

Aşağıdaki örnek, "http://www.mynotlar.com/html_dom/default.aspx" adresini içeren karakter katarı (String) içindeki klasör isimlerinin öğrenilmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript">
function duzenli_yollar()
{
	var katar = "http://www.mynotlar.com/html_dom/default.aspx"
	var duzenli = /\/[\.\w]+/g;
	
	var sonuc = katar.match(duzenli);
	
	alert(sonuc[0] + "\n" + sonuc[1] + "\n" + sonuc[2]);
}
</script>

<input type="button" value="Klasör İsimlerini Göster" onClick="duzenli_yollar()" />
Test Edin
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |