myNotlar Logo

String içindeki karakterlerin büyük veya küçük harfe dönüştürülmesi


Internet Explorer Firefox Opera

Bu örnek, bir String içindeki harflerin nasıl büyük veya küçük harfe çevrileceğini göstermektedir.

Bir String içindeki karakterlerin büyük veya küçük harfe çevrilmesi için JavaScript String nesnesinin toLowerCase() ve toUpperCase() metodları kullanılmaktadır. toLowerCase() metodu kendisini çağıran String içindeki tüm karakterleri küçük harfe, toUpperCase() metodu ise büyük harfe çevirir.

Aşağıdaki örnek, input=text (textbox) girişine girilen karakter katarının büyük ve küçük harfe dönüştürülmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript">
function buyuk_yap() {
    var katar = document.getElementById("girisKatar").value;
    alert( katar.toUpperCase() );
}
function kucuk_yap() {
    var katar = document.getElementById("girisKatar").value;
    alert( katar.toLowerCase() );
}
</script>

<p>String : 
<input type="text" id="girisKatar" value="www.MYNOTLAR.com" /></p>

<input type="button" value="Büyük Harfe Çevir" onClick="buyuk_yap()" />
<input type="button" value="Küçük Harfe Çevir" onClick="kucuk_yap()" />
Test Edin

String :

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |