myNotlar Logo

String içindeki kelimeleri bölmek


Internet Explorer Firefox Opera

Bu örnek, bir String içindeki karakterlerin belirtilen bir ayırıcı karaktere/harfe göre nasıl kelimelere bölündüğünü göstermektedir.

Bir karakter katarının ayırıcı bir karakter belirtilerek kelimelere ayrılması JavaScript String.split() metodu ile sağlanmaktadır. Bu metot, bir ayraç karakterini parametre olarak alıp, kendisini çağıran String içindeki karakterleri/harfleri kelimelere bölerek bir Array olarak döndürür.

Aşağıdaki örnek, input=text (textbox) girişine girilen bir karakter katarının belirtilen bir ayraç karakteri ile String.split() metodu kullanılarak parçalara ayrılmasını göstermektedir.

<script type="text/javascript">
function split_ayir()
{
  var katar = document.getElementById("girisKatar").value;
  var ayrac = document.getElementById("girisAyrac").value;
  var yazilacak = "";
  
  var dizi = katar.split(ayrac);
  
  for(i = 0;i < dizi.length;i++)
    yazilacak += (i + 1) + ". kelime : " + dizi[i] + "\n";
  
  alert(yazilacak);
}
</script>

<p>Karakter Katarı : 
<input type="text" id="girisKatar" value="" /></p>

<p>Ayraç Karakteri :
<input type="text" id="girisAyrac" value=":" /></p>

<input type="button" value="Kelimelere Ayır" onClick="split_ayir()"/>
Test Edin

Karakter Katarı :

Ayraç Karakteri :

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |