myNotlar Logo

String içinden belli miktarda karakterin alınması


Internet Explorer Firefox Opera

Bu örnek, bir String içinde belirtilen konumdan itibaren belli miktarda karakterin nasıl alınacağını göstermektedir.

Bir karakter katarı içinden belli miktarda karakter alınması JavaScript String.substr() metodu ile sağlanmaktadır. Bu metod başlangıç ve miktar olarak iki parametre alarak, kendisini çağıran String içinden belirtilen başlangıç konumundan itibaren miktar kadar karakteri döndürür.

Aşağıdaki örnek, String.substr() metodu ile input=text (textbox) girişine girilen String içeriğinin bir bölümünün başlangıç ve miktarı belirtilerek alınmasını göstermektedir.

<script type="text/javascript">
function bolumGoster()
{
    var katar = document.getElementById("girisKatar").value;
    var baslangic = parseInt(document.getElementById("girisBas").value);
    var miktar = parseInt(document.getElementById("girisMik").value);
    
    alert(katar.substr(baslangic, miktar));
}
</script>

<p>String : 
<input type="text" id="girisKatar" value="www.mynotlar.com" /></p>

<p>Başlangıç : 
<input type="text" id="girisBas" value="0" /></p>

<p>Miktar : 
<input type="text" id="girisMik" value="3" /></p>

<input type="button" value="Belirtilen Bölümü Göster" onClick="bolumGoster()" />
Test Edin

String :

Başlangıç :

Miktar :

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |