myNotlar Logo

String Sayıya Dönüştürmek (StrToInt - StrToFloat)


Internet Explorer Firefox Opera

Bu örnek, bir rakam gösterimi içeren karakter katarının (String) nasıl sayıya çevrileceğini göstermektedir.

Bir kayar noktalı (Float) veya tam sayı (Integer) gösterimi içeren String değerinin sayıya dönüştürülmesi JavaScript parseInt ve parseFloat metodları ile sağlanmaktadır. parseInt metodu, parametre olarak aldığı String değerini onluk sistemde tam sayıya, parseFloat metodu ise parametre olarak aldığı String değerini Float tipinde kayar noktalı sayıya çevirir. Ayrıca parseInt metodunun, aldığı ek parametre ile sayının karakter katarı gösteriminin hangi sayı sistemine göre yorumlanacağı belirtilebilir.

Aşağıdaki örnek, input=text (textbox) girişine girilen String değerinin, parseInt metodu kullanılarak tanımlanmış StrToInt fonksiyonunu ile tam sayıya çevrilmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript">

function StrToInt(kelime) {
  return parseInt(kelime);
}
function cevirTest() {
  var str = document.getElementById("ornekGiris").value;
  var oDiv = document.getElementById("cevirSonuc");
  oDiv.innerHTML = "<b>" + str + 
    "</b> değerinin rakam olarak gösterimi : <b>" + 
    StrToInt(str) + "</b>";
}
</script>

<input type="text" id="ornekGiris" />
<input type="button" value="Tam Sayıya Çevir" onClick="cevirTest()"/>

<br/><br/>
<div id="cevirSonuc" style="background-color: silver;"></div>

Örneği test ederken 10px ve 5pt gibi CSS Ölçü birimlerini de kullanabilirsiniz.

Test Edin


Aşağıdaki örnek, input=text (textbox) girişine girilen String değerinin, parseFloat metodu kullanılarak tanımlanmış StrToFloat fonksiyonu ile Float tipine dönüştürülmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript">

function StrToFloat(kelime) {
  return parseFloat(kelime);
}
function cevirFTest() {
  var str = document.getElementById("ornekFGiris").value;
  var oDiv = document.getElementById("cevirFSonuc");
  oDiv.innerHTML = "<b>" + str + 
    "</b> değerinin rakam olarak gösterimi : <b>" + 
    StrToFloat(str) + "</b>";
}
</script>

<input type="text" id="ornekFGiris" />
<input type="button" value="Float Tipine Çevir" onClick="cevirFTest()"/>
<br/><br/>
<div id="cevirFSonuc" style="background-color: #E0E0E0;"></div>

Örneği test ederken 1.2em ve 0.8pc gibi CSS Ölçü birimlerini de kullanabilirsiniz.

Test Edin


İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |