myNotlar Logo

Unicode - String dönüşümü


Internet Explorer Firefox Opera

Bu örnek, bir tamsayı unicode değerinin String tipine nasıl dönüştürüleceğini göstermektedir.

Tamsayı unicode değerlerinin String tipine dönüştürülmesi JavaScript String.fromCharCode() metodu ile sağlanmaktadır. Bu metot, bir veya daha fazla sayıda unicode değeri parametre olarak alarak, bu değerlerin karşılığı olan karakterleri birleştirip String olarak döndürür.

Aşağıdaki örnek, input=text (textbox) girişine girilen bir metnin karakterlerinin önce String.charCodeAt() metodu ile bir Array dizisi olarak unicode değerlerinin alınmasını ardından String.fromCharCode metodu ile String tipine dönüştürülmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript">
function strdenUni(kelime)
{
  sonuc = new Array();
  for(i = 0; i < kelime.length;i++)
    sonuc[sonuc.length] = kelime.charCodeAt(i);
  
  return sonuc;
}
function unidenStr(katar)
{
  var sonuc = "";
  for(i = 0; i < katar.length;i++)
    sonuc += String.fromCharCode(katar[i]);
    
  return sonuc;
}
function Deneme()
{
  var deger = document.getElementById("ornekGiris").value;
  var uniKatar = strdenUni(deger);
  var strKatar = unidenStr(uniKatar);
  
  var yazilacak = "Unicode Değeri : " + uniKatar + 
          "\nString Değeri : " + strKatar;
  
  alert(yazilacak);
}
</script>

<input type="text" id="ornekGiris" value="myNotlar" />
<input type="button" value="Dönüştür" onClick="Deneme()" />
Test Edin
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |