myNotlar Logo

Array.concat


 Array.concat metodu, array dizilerini birleştirerek yeni bir Array döndürür. Birleştirme sonucunda orijinal dizi değişmez.

Sözdizimi

concat( array2, array3, ... , arrayN )
  • array2..arrayN : Bu Array ile birleştirilecek Array dizileri.

Aşağıdaki örnek, iki array dizisinin birleştirilerek elde edilen sonucun yazdırılmasını göstermektedir.

<script type="text/javascript">
	var myArray1 = ['bir', 'iki'];
	var myArray2 = ['üç', 'dört'];
	
	var Sonuc = myArray1.concat( myArray2 );
		
	document.write(Sonuc + "<br/>");
</script>
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |