myNotlar Logo
|

Array

|

JavaScript Array Nesnesi, sayı, metin, tarih ve boolean değişkenlerinin ve/veya değerlerinin bir dizi içinde sıralı bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Array ile oluşturulan diziler 1 veya daha fazla boyutlu olabilir.

 • Array Nesnesi

  Array Nesnesi, sayı, metin, tarih ve boolean değişkenlerinin ve/veya değerlerinin bir dizi içinde sıralı bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Array ile oluşturulan diziler 1 veya daha fazla boyutlu olabilir.

 • Array.concat

  Array dizilerini birleştirerek yeni bir Array döndürür. Birleştirme sonucunda orijinal dizi değişmez.

 • Array.every

  Array.every() fonksiyonu, dizi içindeki her elemanın belli bir niteliğe sahip olup olmadığını parametre olarak aktarılan fonksiyon aracılığıyla kontrol ederek true veya false değer döndürür. Array.every() fonksiyonunu, desteklemeyen tarayıcılarda da

 • Array.filter

  Array.filter() fonksiyonu, dizi içindeki her elemanı belli bir niteliğe sahip olup olmadığını parametre olarak aktarılan fonksiyon aracılığıyla kontrol ederek, uyan elemanları yeni bir dizi olarak döndürürerek diziyi filtreler. Array.filter() fonksi

 • Array.forEach

  Array.forEach() fonksiyonu, dizinin tüm elemanlarının tek tek belirtilen fonksiyona argüman olarak aktarılmasını sağlar. Array.forEach() fonksiyonunu, desteklemeyen tarayıcılarda da kullanmak için Array.forEach fonksiyon betiğini kullanabilirsiniz.

 • Array.indexOf

  Array.indexOf() fonksiyonu, belirtilen elemanın dizi içindeki konumunu verir. Array.indexOf() fonksiyonunu, desteklemeyen tarayıcılarda da kullanmak için Array.indexOf fonksiyon betiğini kullanabilirsiniz.

 • Array.join

  Array içindeki tüm elemanları birleştirerek string olarak verir. Birleştirme sonucunda orijinal dizi değişmez.

 • Array.lastIndexOf

  Array.lastIndexOf() fonksiyonu, belirtilen elemanın dizi içinde karşılaşılan son konumunu verir. Array.lastIndexOf() fonksiyonunu, desteklemeyen tarayıcılarda da kullanmak için Array.lastIndexOf fonksiyon betiğini kullanabilirsiniz.

 • Array.map

  Array.map() fonksiyonu, dizi içindeki her elemanı belirtilen fonksiyona tek tek parametre olarak aktararak dönen değerler ile özgün Array boyunda yeni bir Array oluşturur. Array.map() fonksiyonunu, desteklemeyen tarayıcılarda da kullanmak için Array

 • Array.pop

  Array içindeki son elemanı verir ve dizi içinden siler. Bu metod uygulandıktan sonra array boyu değişir.

 • Array.push

  Array dizisinin sonuna bir veya daha fazla eleman ekler.

 • Array.reduce

  Array.reduce() fonksiyonu, dizideki elemanları tek tek belirtilen fonksiyona parametre olarak aktararak, fonksiyonun toplama mantığına göre her elemanın toplamından elde edilen değeri bir sonrakine aktararak tüm değerlerin tek bir değere indirgenmes

 • Array.reverse

  Array elemanlarının yerlerini ilk değer sona, son değer başa gelecek şekilde değiştirir.

 • Array.shift

  Array dizisindeki ilk elemanı verir ve bu elemanı dizi içinden siler. Bu metod uygulandıktan sonra array boyu değişir.

 • Array.slice

  Array dizisinin bir bölümünü kopyalayarak yeni bir array olarak geri döndürür.

 • Array.some

  Array.some() fonksiyonu, dizi içindeki her elemanın belli bir niteliğe sahip olup olmadığını parametre olarak aktarılan fonksiyon aracılığıyla kontrol ederek herhangi bir elemanın kontrolünün olumlu olması durumunda true değer döndürür. Array.some()

 • Array.sort

  Array dizisinin elemanlarını sözlük dizilimine göre sıralar. sort metodu uygulandıktan sonra bütün elemanların yerleri tekrar düzenlenir.

 • Array.splice

  Array içeriğini, elemanları silerken yeni eleman ekleyerek değiştirir. Çıkartma işlemi sonunda dizi içinden çıkarttığı elemanları geri döndürür.

 • Array.unshift

  Array dizisinin başına bir veya daha fazla eleman ekler.


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |