myNotlar Logo

Array.every


Firefox Opera

Array.every() fonksiyonu, dizi içindeki her elemanın belli bir niteliğe sahip olup olmadığını parametre olarak aktarılan fonksiyon aracılığıyla kontrol ederek true veya false değer döndürür.

Array.every() fonksiyonunu, desteklemeyen tarayıcılarda da kullanmak için Array.every fonksiyon betiğini kullanabilirsiniz.

Sözdizimi

boolSonuc = Array.every(kontFonk [, thisElem])
kontFonkDizi elemanlarının tek tek parametre olarak aktarılarak, kontrol edecek fonksiyonu belirler
thisElemKontrol fonksiyonu içinde this olarak kullanılacak nesneyi veya elementi belirler.

Dönüş Değeri

boolSonucDizi içindeki tüm elemanlar kontrol fonksiyonundan geçerse true, herhangi biri uymazsa false döner.

Kontrol Fonksiyonunun Yapısı ve Aktarılan Argümanlar

Array.every() fonksiyonuna parametre olarak aktarılarak dizi elemanlarını kontrol edecek fonksiyonun genel yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır. Fonksiyon içeriği, isteğe göre hazırlanması ile beraber mutlaka return ile true veya false değer döndürmelidir. Ayrıca, every() fonksiyonuna thisElem ile aktarılan nesne, bu fonksiyon içinde this ile kullanılabilir.

fonk_Every(eleman, sira, arrayRef) {
  var sonuc;
  // sonuc'u hesapla ...
  return sonuc;
}
elemanDizinin güncel sırasındaki eleman.
siraDizinin güncel sırası.
arrayRefArray nesnesinin referansı.

Aşağıdaki örnek, Array.every() fonksiyonu kullanılarak iki farklı dizi içindeki sayıların 100'den küçük olup-olmadığının kontrol edilmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript">

function every_Fonk(eleman, sira) {
  if(eleman < 100)
    return true;
  else
    return false;
}
function everyTest() {
  var dizi1 = [30, 40, 50, 60, 70];
  var dizi2 = [30, 40, 110, 60, 70];
  
  if( dizi1.every(every_Fonk) )
    alert("Dizi-1 içindeki tüm değerler 100'den küçük");
  else
    alert("Dizi-1, 100'den büyük değerler içeriyor.");
  
  if( dizi2.every(every_Fonk) )
    alert("Dizi-2 içindeki tüm değerler 100'den küçük");
  else
    alert("Dizi-2, 100'den büyük değerler içeriyor.");
  
}
	
</script>

<input type="button" value="Dizi Elemanları 100'den Küçük mü?" onclick="everyTest()" />
Test Edin
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |