myNotlar Logo

Array.forEach


Firefox Opera

Array.forEach() fonksiyonu, dizinin tüm elemanlarının tek tek belirtilen fonksiyona argüman olarak aktarılmasını sağlar.

Array.forEach() fonksiyonunu, desteklemeyen tarayıcılarda da kullanmak için Array.forEach fonksiyon betiğini kullanabilirsiniz.

Sözdizimi

Array.forEach(fonk [, thisElem])
fonkDizi elemanlarının tek tek parametre olarak aktarılacağı fonksiyonu belirler
thisElemFonksiyon içinde this olarak kullanılacak nesneyi veya elementi belirler.

Argüman Fonksiyonunun Yapısı ve Aktarılan Argümanlar

Array.forEach() fonksiyonuna parametre olarak aktarılarak dizi elemanlarının argüman olarak aktarılacağı fonksiyonun genel yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır. Ayrıca, Array.forEach() fonksiyonuna thisElem ile aktarılan nesne veya element, bu fonksiyon içinde this ile kullanılabilir.

fonk_ForEach(eleman, sira, arrayRef) {
  // İşlem yap ...
}
elemanDizinin güncel sırasındaki eleman.
siraDizinin güncel sırası.
arrayRefArray nesnesinin referansı.

Aşağıdaki örnek, Array.forEach() fonksiyonu kullanılarak, bir paragrafın (P) çocuk elementlerini içeren bir dizi içindeki B elementlerinin arka plan renginin kırmızı yapılmasını göstermektedir.

<script type="text/javascript">

function forEachTestFonk(eleman, sira, arrayRef) {
  // Düğüm, bir element düğümüyse ve düğüm adı 'B' ise..
  if(eleman.nodeType == 1 && eleman.nodeName == 'B')
    eleman.style.backgroundColor = "red";
}
function forEachTest() {
  var elems = document.getElementById("forEachCerc").childNodes;
  var dizi = [];
  
  for(var i = 0;i < elems.length;i++) {    
    dizi.push(elems[i]);
  }
  
  dizi.forEach(forEachTestFonk);
}
	
</script>

<p id="forEachCerc">Bu paragraf, <em>italik</em>, <b>Kalın</b> ve 
<span>span</span> içinde <strong>elemanlar</strong> içeren <b>örnek</b> bir paragraftır.</p>

<input type="button" value="Kırmızı Yap" onclick="forEachTest()" />
Test Edin

Bu paragraf, italik, Kalın ve span içinde elemanlar içeren örnek bir paragraftır.

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |