myNotlar Logo

Array.indexOf


Firefox Opera

Array.indexOf() fonksiyonu, belirtilen elemanın dizi içindeki konumunu verir

Array.indexOf() fonksiyonunu, desteklemeyen tarayıcılarda da kullanmak için Array.indexOf fonksiyon betiğini kullanabilirsiniz.

Sözdizimi

konum = Array.indexOf(eleman [, baslaKonum])
elemanDizi içinde aranacak elemanı belirler.
baslaKonumAramaya başlanacak konumu belirler. Belirtilmezse dizinin başından itibaren arama yapılır.

Dönüş Değeri

konumElemanın dizi içindeki konumu döner. Bulunamazsa -1 döner.

Aşağıdaki örnek, Array.indexOf() fonksiyonu kullanılarak 0-6 arası rakam isimlerini içeren bir dizi içindeki 'Sıfır' ve 'Beş' değerlerinin konumlarının öğrenilmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript">

var dizi = ['Sıfır', 'Bir', 'İki', 'Üç', 'Dört', 'Beş', 'Altı']

document.write( "'Sıfır' kelimesinin dizideki konumu : " + dizi.indexOf('Sıfır') );
document.write( "<br/>" );
document.write( "'Beş' kelimesinin dizideki konumu : " + dizi.indexOf('Beş') );
	
</script>

Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |