myNotlar Logo

Array.join


 Array.join metodu, array içindeki tüm elemanları birleştirerek string olarak verir. Birleştirme sonucunda orijinal dizi değişmez.

Sözdizimi

join( ayırıcı )
  • ayırıcı : Birleştirme sırasında her elemanın arasına eklenecek ayırıcı. Eğer eklenmezse tüm elemanlar virgül ile ayrılır.

Aşağıdaki örnek, Array dizisi içindeki elemanların join ile ayraç belirtmeden ve '+' ayracı kullanarak birleştirilmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript">
	var myArray = ['bir', 'iki', 'üç', 'dört'];
			
	document.write( myArray.join() + "<br/>" );
	document.write( myArray.join(' + ') + "<br/>" );
</script>
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar |