myNotlar Logo

Array.lastIndexOf


Firefox Opera

Array.lastIndexOf() fonksiyonu, belirtilen elemanın dizi içinde karşılaşılan son konumunu verir.

Array.lastIndexOf() fonksiyonunu, desteklemeyen tarayıcılarda da kullanmak için Array.lastIndexOf fonksiyon betiğini kullanabilirsiniz.

Sözdizimi

konum = Array.lastIndexOf(eleman [, baslaKonum])
elemanDizi içinde geriye doğru aranacak elemanı belirler.
baslaKonumSondan itibaren aramaya başlanacak konumu belirler. Belirtilmezse dizinin sonundan itibaren arama yapılır.

Dönüş Değeri

konumElemanın dizi içinde karşılaşıldığı en son konum döner. Bulunamazsa -1 döner.

Aşağıdaki örnek, Array.lastIndexOf() fonksiyonu kullanılarak 0-6 arası rakam isimlerini içeren bir dizi içinde 'Bir' değerinin karşılaşıldığı son konumun öğrenilmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript">

var dizi = ['Sıfır', 'Bir', 'İki', 'Üç', 'Dört', 'Beş', 'Bir', 'Altı']

document.write( "'Bir' kelimesinin dizideki en son konumu : " + dizi.lastIndexOf('Bir') );
	
</script>

Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar |