myNotlar Logo

Array.push


 Array.push metodu, Array dizisinin sonuna bir veya daha fazla eleman ekler.

Sözdizimi

push( eleman1, ... , elemanN )
  • eleman1..elemanN : Diziye eklenecek elemanlar.

Aşağıdaki örnek, array dizisi sonuna push ile nasıl eleman ekleneceğini göstermektedir.

<script type="text/javascript">
	var myArray = ['İzmir', 'İstanbul'];
	
	myArray.push('Ankara', 'Bursa');
			
	document.write( myArray.join(" / ") + "<br/>" );
</script>
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar |