myNotlar Logo

Array.reverse


 Array.reverse metodu, array elemanlarının yerlerini ilk değer sona, son değer başa gelecek şekilde değiştirir.

Sözdizimi

reverse( )

Aşağıdaki örnek, reverse metodu ile Array dizisi elemanlarının yerlerinin değiştirilmesini ve sonrasında dizideki değişikliği göstermektedir.

<script type="text/javascript">
	var myArray = ['ON', 'YİRMİ', 'OTUZ', 'KIRK'];
			
	document.write( myArray + "<br/>" );
	
	myArray.reverse();
	
	document.write( myArray + "<br/>" );
</script>
Canlı Sonuç

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |