myNotlar Logo

Array.slice


 Array.slice metodu, Array dizisinin bir bölümünü kopyalayarak yeni bir array olarak geri döndürür.

Sözdizimi

slice( basla [, bitir ] )
  • basla : Dizide alınacak elemanların başlangıç indeksi.
  • bitir : Opsiyonel. Son alınacak elemanın indeksi.
    • Kullanılmazsa dizi sonuna kadar tüm elemanlar alınır.
    • Gösterdiği indeksteki eleman alınmaz. Örneğin, slice(1,3) 1 ve 2. elemanları alır.
    • Negatif olması durumunda dizi sonundan itibaren indeks değeri kadar eleman alınmaz.

Aşağıdaki örnek, slice metodunun farklı kullanımlarını göstermektedir.

<script type="text/javascript">
	var myArray = ['sıfır', 'bir', 'iki', 'üç', 'dört', 'beş'];
	
	document.write( myArray.slice(2) + "<br/>" );	
	document.write( myArray.slice(2, 3) + "<br/>" );
	document.write( myArray.slice(1, 4) + "<br/>" );
	document.write( myArray.slice(1, -1) + "<br/>" );
</script>
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar |