myNotlar Logo

Array.some


Firefox Opera

Array.some() fonksiyonu, dizi içindeki her elemanın belli bir niteliğe sahip olup olmadığını parametre olarak aktarılan fonksiyon aracılığıyla kontrol ederek herhangi bir elemanın kontrolünün olumlu olması durumunda true değer döndürür.

Array.some() fonksiyonunu, desteklemeyen tarayıcılarda da kullanmak için Array.some fonksiyon betiğini kullanabilirsiniz.

Sözdizimi

boolSonuc = Array.some(kontFonk [, thisElem])
kontFonkDizi elemanlarının tek tek parametre olarak aktarılarak, kontrol edecek fonksiyonu belirler
thisElemKontrol fonksiyonu içinde this olarak kullanılacak nesneyi veya elementi belirler.

Dönüş Değeri

boolSonucDizi içindeki tek bir eleman dahi kontrol fonksiyonundan geçerse true, diğer türlü false döner.

Kontrol Fonksiyonunun Yapısı ve Aktarılan Argümanlar

Array.some() fonksiyonuna parametre olarak aktarılarak dizi elemanlarını kontrol edecek fonksiyonun genel yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır. Fonksiyon içeriği, isteğe göre hazırlanması ile beraber mutlaka return ile true veya false değer döndürmelidir. Ayrıca, Array.some() fonksiyonuna thisElem ile aktarılan nesne veya element, bu fonksiyon içinde this ile kullanılabilir.

fonk_Some(eleman, sira, arrayRef) {
  var sonuc;
  // sonuc'u hesapla ...
  return sonuc;
}
elemanDizinin güncel sırasındaki eleman.
siraDizinin güncel sırası.
arrayRefArray nesnesinin referansı.

Aşağıdaki örnek, Array.some() fonksiyonu kullanılarak şehir isimlerini içeren bir dizi içinde, 5 harften uzun şehir ismi olup-olmadığının kontrol edilmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript">

function some_Fonk(eleman, sira, arrayRef) {
  if(eleman.length > 5)
    return true;
  else
    return false;
}
function someTest() {
  var dizi5Harf = ["Antep", "Adana", "Aksaray", "İzmir", "Hatay"]
  
  if( dizi5Harf.some(some_Fonk) )
    alert("Dizi, 5 harfden uzun şehir ismi içeriyor.");
  else
    alert("Dizideki tüm şehir isimleri 5 karakter veya daha küçük.");
  
}
	
</script>

<input type="button" value="Dizide 5 harfden uzun şehir ismi var mı?" onclick="someTest()" />
Test Edin
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |