myNotlar Logo

Array.splice


 Array.splice metodu, Array içeriğini, elemanları silerken yeni eleman ekleyerek değiştirir. Çıkartma işlemi sonunda dizi içinden çıkarttığı elemanları geri döndürür.

Sözdizimi

splice( konum, neKadar, [eleman1], .., [elemanN] )
  • konum : Diziden çıkartılacak elemanların başlangıç indeksi.
  • neKadar : Çıkartılacak eleman sayısı. En az "1" değerini alır. "0" sıfır olması durumunda herhangi bir eleman çıkarılmaz fakat elemanlar eklenir.
  • eleman1..elemanN : Opsiyonel. Eklenecek elemanlar.

Aşağıdaki örnek, splice metodu ile Array dizisi içindeki elemanların nasıl değiştirileceğini göstermektedir.

<script type="text/javascript">
	var myArray = ['sıfır', 'bir', 'iki', 'üç', 'dört', 'beş'];
	
	document.write("Orijinal : " + myArray.join(" + ") + "<br/>" );
	
	var Cikanlar = myArray.splice(2, 3, "Two", "Three", "Four");
	
	document.write("Splice sonucu : " + myArray.join(" + ") + "<br/>" );
	document.write("Çıkartılanlar : " + Cikanlar + "<br/>" );
</script>
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |