myNotlar Logo

Array.unshift


 Array.unshift metodu, Array dizisinin başına bir veya daha fazla eleman ekler.

Sözdizimi

unshift( eleman1, ... , elemanN )
  • eleman1..elemanN : Dizinin başına eklenecek elemanlar.

Aşağıdaki örnek, array dizisi başına unshift metodu ile nasıl yeni eleman ekleneceğini göstermektedir.

<script type="text/javascript">
	var myArray = ['Göztepe', 'Karşıyaka'];
	
	myArray.unshift('Kadıköy', 'Eminönü');
			
	document.write( myArray.join(" + ") + "<br/>" );
</script>
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |