myNotlar Logo

Date Nesnesi


Date nesnesi bir tarih-saat zamanının oluşturulmasını ve o zamanın yılı, günü, saniyesi, milisaniyesi gibi özelliklerine erişilmesini ve kontrolünü sağlar.

 • Date nesnesinin tanımlanması
 • Date nesnesinin özellikleri ve metotları

Date Nesnesinin Tanımlanması (date.constructor)

Date nesnesi tanımlanırken, 1 saniyenin "1000" bin milisaniyeye eşit olduğu ve istemci bilgisayarında parametresiz olarak tanımlandığında istemci bilgisayarının tarih-saat değerlerini alacağı unutulmamalıdır.

Date nesnesi temel olarak aşağıdaki 4 şekilde oluşturulur:

 • new Date()
 • new Date(milisaniye)
 • new Date(tarihmetni)
 • new Date(yil, ay, gun [, saat, dakika, saniye, milisaniye] )

Parametreler

 • milisaniye : 1 ocak 1970 tarihi saat 00:00:00'dan itibaren bugüne kadarki milisaniyeyi ifade eder.
 • tarihmetni : kelime olarak tarihi ifade eder.
 • yil, ay, gun : oluşturulacak tarihin bölümlerini tamsayı olarak belirler. ay değeri için "0" sıfır değeri ocak ayını, 11 değeri aralık ayını gösterir.
 • saat, dakika, saniye, milisaniye : opsiyonel kullanılır. oluşturulacak tarihin bölümlerini tamsayı olarak belirler.

Parametrelerin Alabileceği Değerler

 • yil : 1900'den sonraki bir yıl
 • ay : 0..11 arası
 • gun : 1..31 arası
 • saat : 0..23 arası
 • dakika : 0..59 arası
 • saniye : 0..59 arası
 • milisaniye : 0..999 arası

saat, dakika, saniye ve milisaniye belirtiminde tüm parametreler ayrı ayrı opsiyoneldir. Yani 3 veya 7 parametre gereklidir gibi bir kural yoktur. Fakat sadece sene belirtilerek oluşturmak istendiğinde date nesnesi bunu milisaniye olarak algılayacaktır. Bu yüzden, en az yil ve ay değerleri girilmelidir.

örnekler:

Date nesnesinin parametresiz oluşturulması

<html>
<head></head>
<body>
<script type="text/javascript">
	var gunceltarih = new Date();
	alert(gunceltarih);
</script>
</body>
</html>

Date nesnesinin milisaniye belirtilerek oluşturulması

günsaatdakikasaniyemilisaniye
saniye---11000
dakika--16060.000
saat-1603.6003.600.000
gün124144086.40086.400.000

<html>
<head></head>
<body>
<script type="text/javascript">
	var mstarih = new Date(86400000); // 2 ocak 1970
	alert( mstarih.tolocaledatestring() );
</script>
</body>
</html>

Date nesnesinin yıl, ay ve gün belirterek oluşturulması

<html>
<head></head>
<body>
<script type="text/javascript">
	var gunceltarih = new Date(1980,0,5);
	alert(gunceltarih.tolocaledatestring());
</script>
</body>
</html>

Date nesnesinin yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye ve milisaniye belirterek oluşturulması

<html>
<head></head>
<body>
<script type="text/javascript">
	var gunceltarih = new Date(1980,0,5,13,45,30,700);
	alert(gunceltarih.tolocalestring());
</script>
</body>
</html>

Date Nesnesinin Özellikleri ve Metotları

Genel Metodlar ve Özellikler

yöntemaçıklama
prototypedate nesnesine yeni özellikler ve metotlar eklemenizi sağlar.
constructordate nesnesinin kurucu fonksiyonu.
tosourcetanımlanmış bir date nesnesini ifade eden nesne tanımı verir. yeni bir nesne oluşturmak için kullanılabilir.
valueofdate nesnesinin kök değerini verir.
parse1 ocak 1970 tarihinden sonraki bir tarih ifadesinin milisaniye olarak değerini döndürür.
utc1 ocak 1970 tarihinden sonraki üniversal bir tarih değerinin milisaniye olarak değerini döndürür.
tostringtanımlanmış bir date nesnesinin string olarak gösterimini döndürür.
tolocalestringbelirli bir tarihi, yerel düzene uygun string tipine dönüştürür.
toutcstringbelirli bir tarihin üniversal zaman düzenine uygun gösterimini string cinsinden verir.
gettimezoneoffset"0" sıfır zaman dilimi karşılığını dakika cinsinden verir.
togmtstringbelirli bir tarihi, internet gmt düzenine uygun string tipine dönüştürür.

Tarih Değerlerini Almak

yöntemaçıklama
tolocaledatestringbelirli bir tarihin sadece tarih kısmını yerel düzene uygun string tipinde verir.
todatestringtanımlanmış bir date nesnesinin tarih bölümünü string cinsinden verir.
getfullyearyerel zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki tam seneyi verir.
getdateyerel zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki ayın gününü verir.
getmonthyerel zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki ayı verir.
getdayyerel zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki haftanın gününü verir.
getyearyerel zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki 2 rakamlı seneyi verir. (kullanılmıyor)
getutcfullyearüniversal zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki tam seneyi verir.
getutcmonthüniversal zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki uygun ayı verir.
getutcdateüniversal zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki ayın gününü verir.
getutcdayüniversal zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki haftanın gününü verir.

Tarih Değerlerini Ayarlamak

yöntemaçıklama
setfullyearyerel zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki tam seneyi ayarlar.
setdateyerel zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki ayın gününü ayarlar.
setmonthyerel zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki ayı ayarlar.
setyearyerel zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki 2 rakamlı seneyi ayarlar. (kullanılmıyor)
setutcdateüniversal zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki ayın gününü ayarlar.
setutcmonthüniversal zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki ayı ayarlar.
setutcfullyearüniversal zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki tam seneyi ayarlar.

Saat Değerlerini Almak

yöntemaçıklama
tolocaletimestringbelirli bir tarihin sadece saat kısmını yerel düzene uygun string tipinde verir.
totimestringtanımlanmış bir date nesnesinin saat bölümünü string cinsinden verir.
gettimeyerel zamana uygun bir tarihin sayısal değerini verir.(farklı bir date nesnesine değer ataması yapmak için kullanılabilir.)
gethoursyerel zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki saati verir.
getsecondsyerel zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki dakikanın saniyesini verir.
getminutesyerel zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki saatin dakikasını verir.
getmillisecondsyerel zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki saniyenin milisaniyesini verir.
getutchoursüniversal zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki saati verir.
getutcminutesüniversal zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki saatin dakikasını verir.
getutcsecondsüniversal zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki dakikanın saniyesini verir.
getutcmillisecondsüniversal zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki saniyenin milisaniyesini verir.

Saat Değerlerini Ayarlamak

yöntemaçıklama
settimeyerel zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki zamanı ayarlar.
setsecondsyerel zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki saniyeyi ayarlar.
setminutesyerel zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki dakikayı ayarlar.
sethoursyerel zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki saati ayarlar.
setmillisecondsyerel zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki milisaniyeyi ayarlar.
setutcmillisecondsüniversal zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki milisaniyeyi ayarlar.
setutcsecondsüniversal zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki saniyeyi ayarlar.
setutcminutesüniversal zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki dakikayı ayarlar.
setutchoursüniversal zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki saati ayarlar.Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |