myNotlar Logo
|

Date

|

Date nesnesi bir tarih-saat zamanının oluşturulmasını ve o zamanın yılı, günü, saniyesi, milisaniyesi gibi özelliklerine erişilmesini ve kontrolünü sağlar. Bu bölüm Date nesnesinin nasıl tanımlanacağını ve özelliklerini ve metodlarını içermektedir.

 • Date Nesnesi

  Date Nesnesi bir tarih-saat zamanının oluşturulmasını ve o zamanın yılı, günü, saniyesi, milisaniyesi gibi özelliklerine erişilmesini ve kontrolünü sağlar. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılmaktadır.

 • Date.getDate

  Date getDate metodu, yerel zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki ayın gününün 1..31 arasındaki sayısal değerini verir.

 • Date.getDay

  Date.getDay metodu yerel zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki haftanın gününün 0..6 arasındaki sayısal değerini verir. "0" Pazar'a, "6" Cumartesiyi ifade eder.

 • Date.getFullYear

  Date.getFullYear metodu yerel zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki 1000..9999 arasındaki 4 dijitli tam seneyi verir.

 • Date.getHours

  Date.getHours metodu yerel zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki günün saatinin 0..23 arasındaki sayısal değerini verir. "0" geceyarısını ifade eder.

 • Date.getMilliseconds

  Date.getMilliseconds metodu yerel zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki saniyenin milisaniyesinin 0..999 arasındaki sayısal değerini verir.

 • Date.getMinutes

  Date.getMinutes metodu, yerel zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki saatin dakikasının 0..59 arasındaki sayısal değerini verir.

 • Date.getMonth

  Date.getMonth metodu yerel zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki ayın 0..11 arasındaki sayısal değerini verir. "0" Ocak, "11" Aralık ayını temsil eder.

 • Date.getSeconds

  Date.getSeconds metodu yerel zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki dakikanın saniyesinin 0..59 arasındaki sayısal değerini verir.

 • Date.getTime

  Date.getTime metodu yerel zamana uygun bir tarihin 1 Ocak 1970 tarihinden itibaren Date nesnesinin içerdiği tarihe kadar geçen milisaniye değerini verir. Farklı bir Date nesnesine değer ataması yapmak için kullanılabilir.

 • Date.getTimezoneOffset

  Date.getTimezoneOffset metodu yerel zaman ile 0-sıfır zaman dilimi GMT - Greenwich Mean Time arasındaki zaman farkını dakika olarak -/+ değerini verir. Bunu hesaplarken işletim sisteminin ortam değişkenlerini kullanır.

 • Date.getUTCDate

  Date.getUTCDate metodu üniversal zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki ayın gününün 1..31 arasındaki sayısal değerini verir.

 • Date.getUTCDay

  Date.getUTCDay metodu üniversal zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki haftanın gününün 0..6 arasındaki sayısal değerini verir. "0" Pazar'a, "6" Cumartesiyi ifade eder.

 • Date.getUTCFullYear

  Date.getUTCFullYear metodu üniversal zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki 1000..9999 arasındaki 4 rakamlı tam seneyi verir.

 • Date.getUTCHours

  Date.getUTCHours metodu üniversal zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki günün saatinin 0..23 arasındaki sayısal değerini verir. "0" geceyarısını ifade eder.

 • Date.getUTCMilliseconds

  Date.getUTCMilliseconds metodu üniversal zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki saniyenin milisaniyesinin 0..999 arasındaki sayısal değerini verir.

 • Date.getUTCMinutes

  Date.getUTCMinutes metodu üniversal zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki saatin dakikasının 0..59 arasındaki sayısal değerini verir.

 • Date.getUTCMonth

  Date.getUTCMonth metodu üniversal zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki ayın 0..11 arasındaki sayısal değerini verir. "0" Ocak, "11" Aralık ayını temsil eder.

 • Date.getUTCSeconds

  Date.getUTCSeconds metodu üniversal zamana uygun belirtilmiş bir tarihteki dakikanın saniyesinin 0..59 arasındaki sayısal değerini verir.

 • Date.getYear

  Date.getYear metodu yerel zamana uygun olarak belirtilmiş tarihteki 2 rakamlı yılı 1900 senesini baz alarak verir. Örneğin, 2008 senesini 108 olarak, 1980 senesini 80 olarak verir. Bu metot yerine Date.getFullYear metodu tavsiye edilmektedir.

 • Date.parse

  Date.parse 1 Ocak 1970 tarihinden sonraki, 'Mon, 5 Jan 1980 02:30:00 GMT' gibi bir tarih ifadesinin milisaniye olarak değerini verir.

 • Date.prototype

  prototype, Date nesnesine yeni fonksiyonlar ve özellikler eklenmesini sağlar. Date.prototype aracılığıyla eklenen bu özellik veya metotlar oluşturulmuş veya daha sonra oluşturulacak bütün Date nesnelerinde kullanılabilir. Kullanımı aşağıdaki gibidir:

 • Date.setDate

  Date.setDate metodu yerel zamana uygun olarak belirtilmiş tarihteki ayın gününü ayarlar.

 • Date.setFullYear

  Date.setFullYear metodu yerel zamana uygun olarak belirtilmiş tarihteki günü, ayı ve 4 rakamlı tam yılı ayarlar.

 • Date.setHours

  Date.setHours metodu yerel zamana uygun olarak belirtilmiş tarihteki saati ayarlar.

 • Date.setMilliseconds

  Date.setMilliseconds metodu yerel zamana uygun olarak belirtilmiş tarihteki milisaniyeyi ayarlar.

 • Date.setMinutes

  Date.setMinutes metodu yerel zamana uygun olarak belirtilmiş tarihteki dakikayı ayarlar.

 • Date.setMonth

  Date.setMonth metodu yerel zamana uygun olarak belirtilmiş tarihteki ayı ayarlar.

 • Date.setSeconds

  Date.setSeconds metodu yerel zamana uygun olarak belirtilmiş tarihteki saniyeyi ayarlar.

 • Date.setTime

  Date.setTime metodu yerel zamana uygun olarak zamanı ayarlar.

 • Date.setUTCDate

  Date.setUTCDate metodu üniversal zamana uygun olarak belirtilmiş tarihteki ayın gününü ayarlar.

 • Date.setUTCFullYear

  Date.setUTCFullYear metodu üniversal zamana uygun olarak belirtilmiş tarihteki 4 rakamlı tam yılı ayarlar.

 • Date.setUTCHours

  Date.setUTCHours metodu üniversal zamana uygun olarak belirtilmiş tarihteki saati ayarlar.

 • Date.setUTCMilliseconds

  Date.setUTCMilliseconds metodu üniversal zamana uygun olarak belirtilmiş tarihteki milisaniyeyi ayarlar.

 • Date.setUTCMinutes

  Date.setUTCMinutes metodu üniversal zamana uygun olarak belirtilmiş tarihteki dakikayı ayarlar.

 • Date.setUTCMonth

  Date.setUTCMonth metodu üniversal zamana uygun olarak belirtilmiş tarihteki ayı ayarlar.

 • Date.setUTCSeconds

  Date.setUTCSeconds metodu üniversal zamana uygun olarak belirtilmiş tarihteki saniyeyi ayarlar.

 • Date.setYear

  Date.setYear metodu yerel zamana uygun olarak 2 rakamlı yılı ayarlar.

 • Date.toDateString

  Date.toDateString metodu tanımlanmış bir Date nesnesinin tarih kısmının string olarak gösterimini verir.

 • Date.toGMTString

  Date.toGMTString metodu belirli bir tarihin üniversal zaman düzenine uygun gösterimini string cinsinden verir.

 • Date.toLocaleDateString

  Tanımlanmış bir Date nesnesini sadece tarih kısmını yerel düzene uygun string tipinde verir. Date.toLocaleDateString metodu kullanıldığı işletim sisteminin

 • Date.toLocaleString

  Tanımlanmış bir Date nesnesini yerel düzene uygun string tipine dönüştürür. Date.toLocaleString metodu kullanıldığı işletim sisteminin tarih düzenini kullanarak bu dönüşümü gerçekleştirir.

 • Date.toLocaleTimeString

  Date.toLocaleTimeString metodu kullanıldığı işletim sisteminin saat düzenini kullanarak, bir Date nesnesinin sadece saat kısmını yerel düzene uygun string tipine dönüştürerek verir.

 • Date.toSource

  Yeni bir Date nesnesi oluşturmak için daha önce tanımlanmış bir Date nesnesinin değeri ile birlikte string olarak gösterimini verir.

 • Date.toString

  Tanımlanmış bir Date nesnesinin string olarak gösterimini verir.

 • Date.toTimeString

  Date.toTimeString metodu tanımlanmış bir Date nesnesinin saat kısmının string olarak gösterimini verir.

 • Date.toUTCString

  Date.toUTCString metodu belirli bir tarihin üniversal zaman düzenine uygun gösterimini string cinsinden verir.

 • Date.UTC

  Date.UTC 1 Ocak 1970 tarihinden sonraki, üniversal bir tarihin milisaniye olarak değerini verir.

 • Date.valueOf

  Date.valueOf metodu Date nesnesinin kök değerini verir. Bu değer 1 Ocak 1970 tarihinden itibaren Date nesnesinin içerdiği tarihe kadar geçen milisaniye değeridir.


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |