myNotlar Logo

Date.prototype


prototype, Date nesnesine yeni fonksiyonlar ve özellikler eklenmesini sağlar. Date.prototype aracılığıyla eklenen bu özellik veya metotlar oluşturulmuş veya daha sonra oluşturulacak bütün Date nesnelerinde kullanılabilir. Kullanımı aşağıdaki gibidir:

Date.prototype.isim = deger
  • isim : Oluşturulacak özelliğin veya fonksiyonun ismidir.
  • deger : Özelliğe veya fonksiyona ilk atanacak değer veya fonksiyondur.

Aşağıdaki örnek, günün tarihini veren GununTarihi fonksiyonunun Date.prototype aracılığıyla Date nesnesinin prototipine tanımlanması, ardından metot tanımlanmadan önce oluşturulan Tarih nesnesi ile kullanımını göstermektedir.


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |