myNotlar Logo

Date.setMinutes


Date.setMinutes metodu yerel zamana uygun olarak belirtilmiş tarihteki dakikayı ayarlar.

Söz Dizimi:

Date.setMinutes( Dakika [, Saniye [, miliSan ]] )
  • Dakika : 0..59 arası dakika değeri.
  • Saniye : Opsiyonel, 0..59 arası saniye değeri.
  • miliSan : Opsiyonel, 0..999 arası milisaniye değeri.

Parametrelerin kendi değer aralıklarını geçmesi durumunda değer büyüklüğüne göre üst değerler artar.


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar |