myNotlar Logo

Date.setMonth


Date.setMonth metodu yerel zamana uygun olarak belirtilmiş tarihteki ayı ayarlar.

Söz Dizimi:

Date.setMonth( Ay [,Gun ] )
  • Ay : 0..11 arası ay değeri. "0" Sıfır Ocak ayını, 11 Aralık ayını ifade eder.
  • Gun : Opsiyonel, 1..31 arası gün değeri.

Ay parametresi "11" değerini geçmesi durumunda "yıl" değeri uygun şekilde ayarlanır.


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : support@myNotlar.com

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |