myNotlar Logo

Date.setUTCDate


Date.setUTCDate metodu üniversal zamana uygun olarak belirtilmiş tarihteki ayın gününü ayarlar.

Söz Dizimi:

Date.setUTCDate( Gun )
  • Gun : 1..31 arası gün değeri.

Gun parametresinin kendi değer aralığını geçmesi durumunda "ay" değeri uygun şekilde ayarlanır. Örneğin, parametre olarak 35 girilmesi durumunda güncel ayın gün sayısı 35'ten çıkartılır. ay değeri +1 artırılır. kalan gün değeri gün'e eşitlenir.


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : support@myNotlar.com

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |