myNotlar Logo
|

Fonksiyonlar

|
 • decodeURI metodu

  decodeURI metodu, encodeURI metodu ile kodlanmış bir URI'yi (Uniform Resource Identifier) deşifre eder.

 • decodeURIComponent metodu

  decodeURIComponent metodu, encodeURIComponent metodu ile kodlanmış bir URI'yi (Uniform Resource Identifier) deşifre eder.

 • encodeURI metodu

  URI (Uniform Resource Identifier) adresini ifade eden bir karakter dizisini UTF-8 formatında şifreler.

 • encodeURIComponent metodu

  Geçerli bir URI (Uniform Resource Identifier) adresini ifade eden bir karakter dizisini, UTF-8 formatında şifreler. Kodlamaya encodeURI metodunun şifrelemediği bazı ayrılmış karakterler de dahildir.

 • escape metodu

  Bir karakter dizisini tüm bilgisayar sistemlerinde anlaşılabilmesi için unicode (evrensel) formatında şifreler.

 • eval Metodu

  JavaScript eval metodu, aldığı karakter dizisi parametresini, dinamik olarak JavaScript kaynak kodlarına çevirerek çalıştırılmasını sağlar. eval metodu JavaScript'in temel fonksiyonlarından biridir ve herhangi bir nesnesi ile ilişkisi yoktur.

 • isFinite metodu

  JavaScript isFinite metodu aldığı sayısal değerin pozitif veya negatif sınırı aşıp-aşmadığını kontrol eder. Sadece pozitif limit aşımında false döndürür. Diğer her türlü true döner. Fakat değişkenlerin değeri aşağıdaki gibi değişir.

 • isNaN metodu

  JavaScript isNaN metodu aldığı değerin/değişkenin rakam olup-olmadığını kontrol eder. Eğer rakam değilse (NaN - Not a Number) true döndürür. Diğer türlü false döndürür. isNaN metodu JavaScript'in temel fonksiyonlarından biridir ve herhangi bir

 • parseFloat metodu

  JavaScript parseFloat metodu aldığı string parametresini float tipine dönüştürür. parseFloat metodu JavaScript'in temel fonksiyonlarından biridir ve herhangi bir nesne ile bağlantılı değildir.

 • parseInt metodu

  JavaScript parseInt metodu aldığı string parametresini belirtilen sayı sistemi tabanına göre çevirerek tamsayı olarak döndürür. parseInt metodu JavaScript'in temel fonksiyonlarından biridir ve herhangi bir nesne ile bağlantılı değildir.

 • unescape metodu

  escape gibi bir fonksiyonla kodlanmış bir karakter dizisini deşifre eder.


  Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
  E-Posta : [email protected]

  | Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |