myNotlar Logo

encodeURIComponent metodu


JavaScript encodeURIComponent metodu, geçerli bir URI (Uniform Resource Identifier) adresini ifade eden bir karakter dizisini, UTF-8 formatında şifreler. Kodlamaya encodeURI metodunun şifrelemediği bazı ayrılmış karakterler de dahildir.

Sözdizimi

encodeURIComponent( URI )
  • URI : Geçerli URI adresi.

 encodeURIComponent metodu, encodeURI metodundan farklı olarak aşağıdaki karakterleri kodlar.

 / ? : @ & = + $

Aşağıdaki örnek, kompleks bir URL'nin encodeURIComponent metodu ile şifrelenmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript">
	var OrjURI = "http://www.mynotlar.com/ara?com&lex=url";
	var sifreliURI = encodeURIComponent(OrjURI);
	var sifresizURI = decodeURIComponent(sifreliURI);
			
	document.write(OrjURI);
	document.write(sifreliURI);
	document.write(sifresizURI);
</script>
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar |