myNotlar Logo

eval Metodu


 JavaScript eval metodu, aldığı karakter dizisi parametresini, dinamik olarak JavaScript kaynak kodlarına çevirerek çalıştırılmasını sağlar. eval metodu JavaScript'in temel fonksiyonlarından biridir ve herhangi bir nesnesi ile ilişkisi yoktur.

 eval metodunun aldığı karakter dizisi parametresi bir JavaScript deyimini (komutu, fonksiyonu, nesnesi, özelliği vs. ) ifade ediyorsa JavaScript kodlarına çevrilip çalıştırılır. Eğer karakter dizisi bir veya daha fazla operatör kodunu içeriyorsa operatörün işlemi gerçekleştirilir. Bu yüzden özellikle matematiksel işlemleri içeren/ifade eden karakter dizileri kullanılmamalıdır. eval otomatik olarak matematiksel işlemi gerçekleştirecektir.

Sözdizimi

eval( String )
  • String : JavaScript özellikleri, değişkenleri ve nesne kodları olabilecek karakter dizisi.

Aşağıda eval metodunun kullanımı ile ilgili birkaç örnek gösterilmektedir.

Örnek 1

Bu örnek, bir toplama işleminin eval metoduna String nesnesi ve karakter dizisi olarak aktarılmasını göstermektedir.

<script type="text/javascript">
	
	document.write( eval(new String("2+2")) + "<br/>");
	
	document.write( eval("2+2") + "<br/>");
	
</script>
Canlı Sonuç
Örnek 2

Bu örnek, parametreli bir fonksiyonun eval metodu ile nasıl çağrılabileceğini göstermektedir.

<script type="text/javascript">
function IslemYap(tekrar)
{
	for(i = 0;i < tekrar;i++)
		document.write(i + '. tekrar <br/>');
}

eval("IslemYap(" + 2 + ")");
eval("IslemYap(" + 4 + ")");
</script>
Canlı Sonuç

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |