myNotlar Logo

isFinite metodu


 JavaScript isFinite metodu aldığı sayısal değerin pozitif veya negatif sınırı aşıp-aşmadığını kontrol eder. Sadece pozitif limit aşımında false döndürür. Diğer her türlü true döner. Fakat değişkenlerin değeri aşağıdaki gibi değişir.

  • Pozitif limit aşımında false döner. Değer Infinity değerine eşitlenir.
  • Negatif limit aşımında true döner. Değer '0' sıfıra eşitlenir.
  • Limitler içinde true döner. Değer değişmez.

JavaScript'te sayısal değerlerin limitleri aşağıdaki sabit değişkenler ile belirlenmiştir. isFinite bu değişkenleri kullanarak kontrolü gerçekleştirir.

  • Number.MAX_VALUE : Değişkenlerin maksimum alabileceği değer: 1.79E+308 .
  • Number.MIN_VALUE : Değişkenlerin minimum alabileceği değer: 5e-324 .
  • Number.POSITIVE_INFINITY : Değişken maksimum sınırı aştığı zaman döner.
  • Number.NEGATIVE_INFINITY : Değişken minimum sınırı aştığı zaman döner.

Sözdizimi

isFinite( rakam )
  • rakam : Sayısal değişken.

Aşağıdaki örnek, maksimum ve minimum limitler arasında ve limitleri aşmış değerlere sahip değişkenlerin isFinite metodu ile kontrolünü ve sonuçlarını göstermektedir.

<script type="text/javascript">
	var Deger = new Number(19804567891158786548764586);
	var ArtiDeger = new Number(1.79E+308);
	var EksiDeger = new Number(5e-324);
	var ArtiLimitAsim = new Number(1.79E+309);
	var EksiLimitAsim = new Number(5e-350);

function yazbr(yazilacak)
{
	document.write( yazilacak + "<br/>" );
}
	yazbr("Deger : " + Deger);
	yazbr("ArtiDeger : " + ArtiDeger);
	yazbr("EksiDeger : " + EksiDeger);
	yazbr("ArtiLimitAsim : " + ArtiLimitAsim);
	yazbr("EksiLimitAsim : " + EksiLimitAsim);
	yazbr("------------------------");
	
if(isFinite(Deger))
	yazbr("'Deger' limitler içinde!");
else yazbr("'Deger' limiti aşmış!");

if(isFinite(ArtiDeger))
	yazbr("'ArtiDeger' limitler içinde!");
else yazbr("'ArtiDeger' limiti aşmış!");

if(isFinite(EksiDeger))
	yazbr("'EksiDeger' limitler içinde!");
else yazbr("'EksiDeger' limiti aşmış!");

if(isFinite(ArtiLimitAsim))
	yazbr("'ArtiLimitAsim' limitler içinde!");
else yazbr("'ArtiLimitAsim' limiti aşmış!");

if(isFinite(EksiLimitAsim))
	yazbr("'EksiLimitAsim' limitler içinde!");
else yazbr("'EksiLimitAsim' limiti aşmış!");
</script>
Canlı Sonuç

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |