myNotlar Logo

isNaN metodu


 JavaScript isNaN metodu aldığı değerin/değişkenin rakam olup-olmadığını kontrol eder. Eğer rakam değilse (NaN - Not a Number) true döndürür. Diğer türlü false döndürür. isNaN metodu JavaScript'in temel fonksiyonlarından biridir ve herhangi bir nesne ile bağlantılı değildir.

Sözdizimi

isNaN( deger )
  • deger : Herhangi bir değer/değişken.

Aşağıdaki örnek, Date, String, ve Number nesneleri ile oluşturulan değerlerin, 1980 ve boş değerlere sahip stringlerin ve null değere sahip bir değişkenin isNaN metodu ile test edilmesini ve sonuçlarını göstermektedir.

<script type="text/javascript">
	var Tarih = new Date();
	var Str = new String("myNotlar");
	var Rakam = new Number(1980);
	var StrDeger = "1980";
	var BosDeger = "";
	var NullDeger = null;

if(isNaN(Tarih)) 
	document.write("Tarih değeri rakam değil");
else document.write("Tarih değeri bir rakam");

if(isNaN(Str)) 
	document.write("Str değeri rakam değil");
else document.write("Str değeri bir rakam");

if(isNaN(Rakam)) 
	document.write("Rakam değeri rakam değil");
else document.write("Rakam değeri bir rakam");

if(isNaN(StrDeger)) 
	document.write("StrDeger değeri rakam değil");
else document.write("StrDeger değeri bir rakam");

if(isNaN(BosDeger)) 
	document.write("BosDeger değeri rakam değil");
else document.write("BosDeger değeri bir rakam");

if(isNaN(NullDeger)) 
	document.write("NullDeger değeri rakam değil");
else document.write("NullDeger değeri bir rakam");
</script>
Canlı Sonuç

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar |