myNotlar Logo

parseFloat metodu


JavaScript parseFloat metodu aldığı string parametresini float tipine dönüştürür. parseFloat metodu JavaScript'in temel fonksiyonlarından biridir ve herhangi bir nesne ile bağlantılı değildir.

Sözdizimi

parseInt( String )
  • String : float tipine dönüştürülmek istenen string.

String, 0-9 arası rakamları, ondalık noktasını ve matematiksel gösterimlerdeki 'E+02' (Exponent) gibi kuvveti ifade eden 'E' harfi ile birlikte +/- karakterlerini içerebilir.

İlk karakterin bir rakama dönüştürülememesi durumunda parseFloat, NaN döndürür.

Aşağıdaki örnek, PI sayısını ifade eden farklı stringlerin float tipine dönüştülmesini göstermektedir. Tüm kodların sonucunda '3.14' sayısı döner.

<script type="text/javascript">
	document.write( parseFloat("3.14") )
	document.write( parseFloat("314e-2") )
	document.write( parseFloat("0.0314E+2") )
	var x = "3.14"
	document.write( parseFloat(x) )
</script>
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |