myNotlar Logo

parseInt metodu


JavaScript parseInt metodu aldığı string parametresini belirtilen sayı sistemi tabanına göre çevirip tamsayı olarak döndürür. parseInt metodu JavaScript'in temel fonksiyonlarından biridir ve herhangi bir nesne ile bağlantılı değildir.

Sözdizimi

parseInt( String [, sayiSistem ] )
 • String : Dönüştürülmek istenen string.
 • sayiSistem : Sayı sistemlerini ifade eden 2, 8, 10 ve 16 değerlerinden biri.

 parseInt, dönüştürme işlemini karakter dizisinin sayiSistem ile belirtilen sayı sisteminde olduğunu varsayarak yapar. Sayı sistemi olarak belirtilebilecek rakamlar, ikili sistem için 2, oktal sistem için 8, ondalık sistemi için 10 ve onaltılık sistem için 16'dır. Eğer sayı sistemi belirtilmezse parseInt aşağıdakileri yapar.

 • Eğer string '0x' ile başlıyorsa sayı sistemini onaltılık varsayar.
 • Eğer string '0' ile başlıyorsa sayı sistemini oktal varsayar.
 • Eğer string diğer rakamlardan biriyle başlıyorsa ondalık varsayar.

 ilk karakter rakama çevrilemezse NaN değeri döner.

Örnek 1

Aşağıdaki örnek, '11' string değerinin farklı sayı sistemlerine göre tamsayıya dönüştürülmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript">
	document.write( parseInt("11", 16) + "<br/>");
	document.write( parseInt("11", 10) + "<br/>");
	document.write( parseInt("11", 8) + "<br/>");
	document.write( parseInt("11", 2) + "<br/>");
</script>
Canlı Sonuç
Örnek 2

Aşağıdaki örnek, parseInt fonksiyonunun farklı kullanımlarını göstermektedir.

document.write( parseInt("11", 16) );  // 17
document.write( parseInt("FFF", 10) );  // NaN
document.write( parseInt("0xf", 8) );  // 0
document.write( parseInt("0xf", 0) );  // 15
document.write( parseInt("0xf") );    // 15
document.write( parseInt("10abc", 16) ); // 68284
document.write( parseInt("10abc", 0) ); // 10
document.write( parseInt("abc10", 0) ); // NaN
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |