myNotlar Logo
|

Olay Tutucular (Event Handlers)

|

Bir web sayfasını tarayıcı işlerken ve kullanıcı sayfa üzerinde işlem yaparken bazı olaylar gerçekleşir. Burada Olay, tarayıcının sayfayı yüklemesi, kullanıcının bir linke tıklaması veya sayfa üzerindeki bir resmin üzerine gitmesi gibi işlemleri ifade eder.

JavaScript standart olayların bir çoğunu aşağıdaki listede sıralanan olay tutucular (event handlers) aracılığıyla tasarımcıya bildirebilir. JavaScript dahilindeki bu olay tutucular kendi başlarına birşey yapmazlar ve sadece tasarımcıya ilgili olayın gerçekleştiğini veya gerçekleşeceğini bildirirler.

 • Olay Tutucular (Event Handlers)

  Bir web sayfasını tarayıcı işlerken ve kullanıcı sayfa üzerinde işlem yaparken bazı olaylar gerçekleşir. Burada Olay, tarayıcının sayfayı yüklemesi, kullanıcının...

 • Fare Olay tutucuları (Mouse Event Handlers)

  JavaScript Fare (Mouse) olay tutucuları birçok sayfa elementinde aşağıda tanımlanan olaylar tetiklendiği zaman gerçekleşir. Aşağıdaki örnek onMouseDown, onMouseMove, onMouseOut, onMouseOver ve onMouseUp olay

 • onBlur Olayı (Event)

  HTML & JavaScript onBlur olayı (event), bir form elementi, window veya frame nesnesinden çıkılarak, odaklanmasını (focus) kaybettiği zaman tetiklenir. HTML onBlur, blur olayı gerçekleştiği zaman çalıştırılacak betiğin (script) belirtilmesini sağlar.

 • onChange Olayı (Event)

  HTML & JavaScript onChange olayı (event), Select, Textbox veya Textarea form elementlerinin değeri değiştiği zaman tetiklenir. HTML onChange element üzerinde change olayı gerçekleştiği zaman çalıştırılacak betiğin (script) belirtilmesini sağlar.

 • onClick Olayı (Event)

  HTML & JavaScript onClick olayı (event), ilgili elemente fare ile tıklandığı zaman tetiklenir. HTML onClick özelliği element üzerinde click olayı gerçekleştiği zaman çalıştırılacak fonksiyonun veya betiğin (script) belirtilmesini sağlar.

 • onDblClick Olayı (Event)

  HTML & JavaScript onDblClick olayı (event), ilgili elemente fare ile çift tıklandığı zaman tetiklenir. HTML onDblClick element üzerinde dblclick olayı gerçekleştiği zaman çalıştırılacak fonksiyonun veya betiğin (script) belirtilmesini sağlar.

 • onError Olayı (Event)

  HTML & JavaScript onError olayı (event), window nesnesi içinde ve döküman veya bir resim yüklenirken hata meydana geldiği zaman tetiklenir. HTML onError hata oluştuğu zaman çalıştırılacak fonksiyonun veya betiğin (script) belirtilmesini sağlar.

 • onFocus Olayı (Event)

  HTML & JavaScript onFocus olayı (event), ilgili elementin içine girilerek odaklanıldığı (focus) zaman tetiklenir. HTML onFocus, elemente odaklanıldığı zaman çalıştırılacak fonksiyonun veya betiğin (script) belirtilmesini sağlar.

 • onKeyDown Olayı (Event)

  HTML & JavaScript onKeyDown olayı (event), ilgili elementin üzerinde kullanıcı bir tuşa ilk bastığı zaman tetiklenir. HTML onKeyDown, keydown olayı gerçekleştiği zaman çalıştırılacak fonksiyon veya betiğin (script) belirtilmesini sağlar.

 • onKeyDown, onKeyPress ve onKeyUp

  onKeyDown : Kullanıcı bir tuşa ilk bastığı zaman gerçekleşir. onKeyPress : Kullanıcı bir tuşa bastığında veya basılı tuttuğunda gerçekleşir. onKeyUp : Kullanıcı basılı tuşu bıraktığında gerçekleşir.

 • onKeyPress Olayı (Event)

  HTML & JavaScript onKeyPress olayı (event), ilgili elementin üzerinde kullanıcı bir tuşa bastığı veya basılı tuttuğu zaman tetiklenir. HTML onKeyPress özelliği, çalıştırılacak fonksiyonun veya betiğin (script) belirtilmesini sağlar.

 • onKeyUp Olayı (Event)

  HTML & JavaScript onKeyUp olayı (event), kullanıcı basılı olan tuşu bıraktığı zaman tetiklenir. HTML onKeyUp özelliği element üzerinde keyup olayı gerçekleştiği zaman çalıştırılacak fonksiyonun veya betiğin (script) belirtilmesini sağlar.

 • onLoad Olayı (Event)

  HTML & JavaScript onLoad olayı (event), ilgili elementin içeriği tam olarak yüklendiği zaman tetiklenir. HTML onLoad özelliği element üzerinde load olayı gerçekleştiği zaman çalıştırılacak fonksiyonun veya betiğin (script) belirtilmesini sağlar.

 • onMouseDown Olayı (Event)

  HTML & JavaScript onMouseDown olayı (event), element üzerinde farenin bir tuşuna basıldığında tetiklenir. HTML onMouseDown, element üzerinde mousedown olayı gerçekleştiği zaman çalıştırılacak fonksiyonun veya betiğin (script) belirtilmesini sağlar.

 • onMouseMove Olayı (Event)

  HTML & JavaScript onMouseMove olayı (event), ilgili element üzerinde fare işaretçisi (pointer) hareket ettirildiği zaman tetiklenir. HTML onMouseMove özelliği, mousemove olayı gerçekleştiğinde çalıştırılacak betiğin (script) belirtilmesini sağlar.

 • onMouseOut Olayı (Event)

  HTML & JavaScript onMouseOut olayı (event), ilgili elementin üzerinden fare işaretçisi (pointer) çıktığı zaman tetiklenir. HTML onMouseOut, mouseout olayı gerçekleştiği zaman çalıştırılacak fonksiyonun veya betiğin (script) belirtilmesini sağlar.

 • onMouseOver Olayı (Event)

  HTML & JavaScript onMouseOver olayı (event), elementin üzerine fare işaretçisi (pointer) ile girildiğinde tetiklenir. HTML onMouseOver, mouseover olayı gerçekleştiğinde çalıştırılacak fonksiyonun veya betiğin (script) belirtilmesini sağlar.

 • onMouseUp Olayı (Event)

  HTML & JavaScript onMouseUp olayı (event), basılmış olan fare butonu bırakıldığında tetiklenir. HTML onMouseUp özelliği element üzerinde mouseup olayı gerçekleştiği zaman çalıştırılacak fonksiyonun veya betiğin (script) belirtilmesini sağlar.

 • onReset Olayı (Event)

  HTML & JavaScript onReset olayı (event), kullanıcı bir formu sıfırladığı (reset) zaman tetiklenir. HTML onReset özelliği form sıfırlandığı zaman çalıştırılacak fonksiyonun veya betiğin (script) belirtilmesini sağlar.

 • onScroll Olayı (Event)

  HTML & JavaScript onScroll olayı (event), kaydırma çubuğu (scrollbar) içerebilen herhangi bir elementte, yatay (horizontal) veya dikey (vertical) kaydırma çubuğunun konumu değiştiği zaman tetiklenir.

 • onSubmit Olayı (Event)

  HTML & JavaScript onSubmit olayı (event), kullanıcı sayfadaki bir formu gönderdiği zaman gerçekleşir (Tarayıcı formu göndermeden önce tetiklenir.). HTML onSubmit, form gönderilmeden önce çalıştırılacak fonksiyon veya betiği (script) belirtir.

 • onUnload Olayı (Event)

  HTML & JavaScript onUnload olayı (event), body, frameset ve window elementleri kapatıldığı zaman tetiklenir.HTML onUnload, element üzerinde unload olayı gerçekleştiği zaman çalıştırılacak fonksiyonun veya betiğin (script) belirtilmesini sağlar.


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar |