myNotlar Logo

Olay Tutucular (Event Handlers)


Bir web sayfasını tarayıcı işlerken ve kullanıcı sayfa üzerinde işlem yaparken bazı olaylar gerçekleşir. Burada Olay, tarayıcının sayfayı yüklemesi, kullanıcının bir linke tıklaması veya sayfa üzerindeki bir resmin üzerine gitmesi gibi işlemleri ifade eder.

JavaScript standart olayların bir çoğunu aşağıdaki listede sıralanan olay tutucular (event handlers) aracılığıyla tasarımcıya bildirebilir. JavaScript dahilindeki bu olay tutucular kendi başlarına birşey yapmazlar ve sadece tasarımcıya ilgili olayın gerçekleştiğini veya gerçekleşeceğini bildirirler.

Aşağıda JavaScript olay tutucuları kısa açıklamaları ile listelenmektedir.

Olay (Event)Açıklama
onAbort Bir resim yüklenirken kullanıcı vazgeçtiği zaman gerçekleşir.
onBlur Bir form elementi veya window veya frame nesnesinden çıkıldığında (focus özelliğini kaybettiğinde) gerçekleşir.
onChange Select, Text veya Textarea nesnelerinin değeri değiştiğinde gerçekleşir.
onClick Form üzerinde bir nesneye tıklandığında gerçekleşir.
onDblClick Kullanıcı bir form elementine veya linke çift tıkladığı zaman gerçekleşir.
onDragDrop Kullanıcı taracıyıcı penceresine bir nesne (sürükleyip) bıraktığı zaman gerçekleşir.
onError Bir döküman veya resim yüklenirken hata meydana gelirse gerçekleşir.
onFocus Bir form elementine veya window, frame veya frameset nesnesine odaklanıldığında gerçekleşir.
onKeyDown Kullanıcı bir tuşa bastığı zaman gerçekleşir.
onKeyPress Kullanıcı bir tuşa bastığında veya basılı tuttuğunda gerçekleşir.
onKeyUp Kullanıcı bastığı tuşu bıraktığında gerçekleşir.
onLoad Tarayıcı dökümanı yüklediğinde gerçekleşir.
onMouseDown Farenin bir tuşuna basıldığı zaman gerçekleşir.
onMouseMove Fare işaretçisi hareket ettirildiği zaman gerçekleşir.
onMouseOut Fare işaretçisi sayfa üzerindeki bir alandan veya bir linkten çıktığı zaman gerçekleşir.
onMouseOver Fare işaretçisi sayfa üzerindeki bir nesnenin veya alanın kapsadığı alana girdiği zaman gerçekleşir.
onMouseUp Farenin basılı tuşu bırakıldığı zaman gerçekleşir.
onMove Kullanıcı veya bir script pencereyi veya frame'i taşıdığı zaman gerçekleşir.
onReset Form resetlendiğinde (Reset butonuna basıldığında) gerçekleşir.
onResize Kullanıcı veya bir script pencereyi veya frame'i tekrar boyutlandırdığı zaman gerçekleşir.
onSelect Kullanıcı text veya textarea içinde bir metni seçtiği zaman gerçekleşir.
onSubmit Kullanıcı formu gönderdiği zaman (Submit butonuna bastığında) gerçekleşir.
onUnload Kullanıcı bir belgeyi kapattığı zaman gerçekleşir.

Bu listedeki olaylar tüm nesneler veya elementler için geçerli değildir. İlgili Nesne veya elementlerin tanımlamalarında genel olarak destekledikleri olaylar belirtilir.

Olayların genel kullanımı aşağıdaki gibidir.

onOlay = "JS_Kodu"

Burada "onOlay" yukarıdaki listedeki herhangi bir olayı ifade eder. "JS_Kodu" ise çalıştırılacak JavaScript kodlarını veya JavaScript fonksiyonunu ifade eder.


İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar |