myNotlar Logo

onError Olayı (Event)


JavaScript onError olayı (event), window nesnesi içinde ve döküman veya bir resim yüklenirken hata meydana geldiği zaman tetiklenir. HTML onError özelliği hata meydana geldiği zaman çalıştırılacak fonksiyonun veya betiğin (script) belirtilmesini sağlar.

HTML dahilindeki sadece tek bir fonksiyon belirtilebilen bu tip olay yönetim fonksiyonlarına olay tutucu (event handler) ismi verilir. Fakat, HTML DOM'da birden fazla olay yönetim fonksiyonu belirtilebildiği için olay tutucusu isminden ziyade olay dinleyici (event listener) ismi kullanılmaktadır. DOM'da olay dinleyici fonksiyonlar attachEvent ve addEventListener fonksiyonları ile ilgili elemente eklenebilir/bağlanabilir.

HTML Sözdizimi

<element onerror="betik" > ... </element>

DOM Sözdizimi

element.onerror = fonkBetik;

betik = element.onerror
betikonerror olayı tetiklendiğinde çalıştırılacak betik (script) kodlarını belirtir.
fonkBetikonerror olayı tetiklendiğinde çalıştırılacak fonksiyon adını veya betik kodlarını belirtir.

Dönüş Değeri

betikFonksiyon belirtildiyse fonksiyon gövdesi veya betik kodları döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, window nesnesinin onError olay tutucusu kullanılarak sayfada hata olması durumunda HataUyari() isimli fonksiyonun çalıştırılmasını göstermektedir. HataliFonk() isimli fonksiyon içinde kullanılan "Nesne" isimli değişken hiç bir yerde tanımlanmadığı için hata meydana gelecektir.

<html>
<head>
	<title>JavaScript onError Olay tutucu örneği</title>
<script type="text/javascript">
function HataliFonk()
{
	Nesne.style.color = Red;
}
function HataUyari()
{
	alert('Hata oluştu!');
}
window.onerror = HataUyari;
</script>
</head>
<body>
<input type="button" value="Hatalı Fonksiyonu çağır" onClick="HataliFonk()">
</body>
</html>
Test Edin

Elementler

Hata kontrolü yapılabilecek HTML etiketleri ve DOM elementleri

IMG | INPUT | INPUT-text | INPUT-image | LINK | OBJECT | SCRIPT | STYLE

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar |