myNotlar Logo

onKeyDown, onKeyPress ve onKeyUp


  • onKeyDown : Kullanıcı bir tuşa ilk bastığı zaman gerçekleşir.
  • onKeyPress : Kullanıcı bir tuşa bastığında veya basılı tuttuğunda gerçekleşir.
  • onKeyUp : Kullanıcı basılı tuşu bıraktığında gerçekleşir.

Aşağıdaki örnek onKeyDown, onKeyPress ve onKeyUp olay tutucularının Text girişinde bir tuşa basıldığı zaman gerçekleşme sırasını gösterir.

<html>
<head>
	<title>JavaScript onKeyDown, onKeyPress ve onKeyUp Olay tutucuları</title>
<script type="text/javascript">
var Sira = 1;
function On_KeyDown() {
	document.getElementById('OnDownBilgi').innerHTML = Sira +". : onKeyDown oldu!";
	Sira++; }
	
function On_KeyPress() {
	document.getElementById('OnPressBilgi').innerHTML = Sira +". : onKeyPress oldu!";
	Sira++; }
	
function On_KeyUp() {
	document.getElementById('OnUpBilgi').innerHTML = Sira +". : onKeyUp oldu!";
	Sira++; }
	
function Temizle() {
	document.getElementById('Giris').value = "";
	document.getElementById('OnDownBilgi').innerHTML = "";
	document.getElementById('OnPressBilgi').innerHTML = "";
	document.getElementById('OnUpBilgi').innerHTML = "";
	Sira = 1; }
</script>
</head>
<body>
<input id="Giris" type="text" onKeyDown="On_KeyDown()" onKeyPress="On_KeyPress()" onKeyUp="On_KeyUp()">
<div id="OnDownBilgi" style="color:red;"></div>
<div id="OnPressBilgi" style="color:red;"></div>
<div id="OnUpBilgi" style="color:red;"></div>
<input type="button" value="Temizle" onClick="Temizle()">
</body>
</html>

Örnekte bir Text girişinin onKeyDown, onKeyPress ve onKeyUp olaylarının kontrolü ayrı ayrı fonksiyonlarda tanımlanmıştır. Her olay gerçekleştiği zaman ilgili alana olayın gerçekleşdiğiyle ilgili kısa bir mesaj yazılır. Olayların sırasını kontrol etmek için Sira isminde global bir değişken tanımlanır. Her olay gerçekleştiğinde kendisi ile ilgili mesajdan önce bu değeride yazar ve sonra bu değişkenin değerini bir arttırarak sonraki olayın sırasını belirlemiş olur.

Temizle butonu Temizle fonksiyonu ile tüm bilgi satırlarını, giriş alanını temizler ve Sira değişkenini 1'e eşitleyerek resetler.

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar |