myNotlar Logo

onLoad Olayı (Event)


JavaScript onLoad olayı (event), ilgili elementin içeriği tam olarak yüklendiği zaman tetiklenir. HTML onLoad özelliği element üzerinde load olayı gerçekleştiği zaman çalıştırılacak fonksiyonun veya betiğin (script) belirtilmesini sağlar.

HTML dahilindeki sadece tek bir fonksiyon belirtilebilen bu tip olay yönetim fonksiyonlarına olay tutucu (event handler) ismi verilir. Fakat, HTML DOM'da birden fazla olay yönetim fonksiyonu belirtilebildiği için olay tutucusu isminden ziyade olay dinleyici (event listener) ismi kullanılmaktadır. DOM'da olay dinleyici fonksiyonlar attachEvent ve addEventListener fonksiyonları ile ilgili elemente eklenebilir/bağlanabilir.

HTML Sözdizimi

<element onload="betik" > ... </element>

DOM Sözdizimi

element.onload = fonkBetik;

betik = element.onload
betikonload olayı tetiklendiğinde çalıştırılacak betik (script) kodlarını belirtir.
fonkBetikonload olayı tetiklendiğinde çalıştırılacak fonksiyon adını veya betik kodlarını belirtir.

Dönüş Değeri

betikFonksiyon belirtildiyse fonksiyon gövdesi veya betik kodları döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, window nesnesinin onLoad olay tutucusu kullanarak sayfa yüklendiği zaman uyarı gösterilmesini göstermektedir.

<html>
<head>
<title>JavaScript onLoad Olay tutucu örneği</title>
<script type="text/javascript">
function Yuklendi()
{
    alert('Sayfa yüklendi!');
}
window.onload = Yuklendi;
</script>
</head>
<body>
	<!-- Kod yok -->
</body>
</html>
Canlı Sonuç

Elementler

load olayının gerçekleşebileceği/kontrol edilebileceği HTML etiketleri/elementleri

BODY | FRAMESET

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |