myNotlar Logo

onReset Olayı (Event)


JavaScript onReset olayı (event), kullanıcı bir formu sıfırladığı (reset) zaman tetiklenir. HTML onReset özelliği form sıfırlandığı zaman çalıştırılacak fonksiyonun veya betiğin (script) belirtilmesini sağlar.

HTML dahilindeki sadece tek bir fonksiyon belirtilebilen bu tip olay yönetim fonksiyonlarına olay tutucu (event handler) ismi verilir. Fakat, HTML DOM'da birden fazla olay yönetim fonksiyonu belirtilebildiği için olay tutucusu isminden ziyade olay dinleyici (event listener) ismi kullanılmaktadır. DOM'da olay dinleyici fonksiyonlar attachEvent ve addEventListener fonksiyonları ile ilgili elemente eklenebilir/bağlanabilir.

HTML Sözdizimi

<element onreset="betik" > ... </element>

DOM Sözdizimi

element.onreset = fonkBetik;

betik = element.onreset
betikonreset olayı tetiklendiğinde çalıştırılacak betik (script) kodlarını belirtir.
fonkBetikonreset olayı tetiklendiğinde çalıştırılacak fonksiyon adını veya betik kodlarını belirtir.

Dönüş Değeri

betikFonksiyon belirtildiyse fonksiyon gövdesi veya betik kodları döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, JavaScript onReset olay tutucu kullanarak Reset (Temizle) butonuna basıldığı zaman form sıfırlanmadan önce uyarı gösterilmesini göstermektedir.

<html>
<head>
	<title>JavaScript onReset Olay tutucu örneği</title>
</head>
<body>

<b>Rasgele giriş yapıp Reset butonuna basınız.</b><br/>
<form name="LogForm" method="post" action="" onReset="alert('Resetlendi!')">
	<input name="giris1" type="text" value="myNotlar"><br />
	<input name="giris2" type="text" value=""><br />
	<input name="giris3" type="text" value=""><br />
	<input type="reset" value="Temizle">
</form>

</body>
</html>

Elementler

reset olayının gerçekleşebileceği/kontrol edilebileceği HTML etiketleri/elementleri

FORM

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |