myNotlar Logo

onUnload Olayı (Event)


JavaScript onUnload olayı (event), body, frameset ve window elementleri kapatıldığı zaman tetiklenir. onUnload olayı sadece tarayıcı penceresinin kapatılmasıyla tetiklenmez. Bunun yanında herhangi bir linke tıklanması, document nesnesinin write, open ve close, window nesnesinin open ve close, location nesnesinin replace ve reload metodlarından herhangi birinin çağrılması onUnload olayının tetiklenmesine neden olacaktır. HTML onUnload özelliği element üzerinde unload olayı gerçekleştiği zaman çalıştırılacak fonksiyonun veya betiğin (script) belirtilmesini sağlar.

HTML dahilindeki sadece tek bir fonksiyon belirtilebilen bu tip olay yönetim fonksiyonlarına olay tutucu (event handler) ismi verilir. Fakat, HTML DOM'da birden fazla olay yönetim fonksiyonu belirtilebildiği için olay tutucusu isminden ziyade olay dinleyici (event listener) ismi kullanılmaktadır. DOM'da olay dinleyici fonksiyonlar attachEvent ve addEventListener fonksiyonları ile ilgili elemente eklenebilir/bağlanabilir.

HTML Sözdizimi

<element onunload="betik" > ... </element>

DOM Sözdizimi

element.onunload = fonkBetik;

betik = element.onunload
betikonunload olayı tetiklendiğinde çalıştırılacak betik (script) kodlarını belirtir.
fonkBetikonunload olayı tetiklendiğinde çalıştırılacak fonksiyon adını veya betik kodlarını belirtir.

Dönüş Değeri

betikFonksiyon belirtildiyse fonksiyon gövdesi veya betik kodları döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, JavaScript onUnload olay tutucu kullanarak pencere kapatıldığında "Hoşçakal!" mesajının gösterilmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript">

function cikisMesaji()
{
    alert("Hoşçakal!");
}
window.onunload = cikisMesaji;

</script>
Test Edin
Örneği test etmek için sayfayı tazeleyebilirsiniz.

Elementler

unload olayının gerçekleşebileceği/kontrol edilebileceği HTML etiketleri/elementleri

BODY | FRAMESET

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |